Life science strategi på plads: 38 initiativer skal styrke den danske life science-industri og skabe endnu bedre patientbehandling

20-05-2021

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har indgået aftale om en ny strategi for life science. Strategien skal løfte den danske life sci-ence-industri til gavn for både patienter, det danske velfærdssamfund og dansk økonomi.

Life science er en dansk styrkeposition, og det er en industri, vi som samfund kan være stolte af. Industrien skaber i samarbejde med sundhedsvæsenet og forskningsmiljøerne bedre patientbehandling gennem nye innovative teknologier samt bedre medicin og hjælpemidler, der bidrager til et effektivt sundhedsvæsen med mere tid til omsorg og pleje.

Regeringen har sammen med aftalepartierne bag eksportpakken (Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet) indgået en bred politisk aftale om [38] konkrete initiativer for 270 mio. kr. i 2021-2023, som styrker indsatsen og rammevilkårene for dansk life science markant.

 Aftalen lægger op til at styrke dansk life science inden for syv områder:

  • Bedre rammer for forskning og udvikling
  • Bedre brug af sundhedsdata
  • Danmark som udstillingsvindue
  • Højt kvalificeret arbejdskraft
  • Målrettet internationalisering og myndighedssamarbejde
  • Sund og grøn vækst
  • Vidensdeling og samarbejde

Erhvervsminister Simon Kollerup:

Det er regeringens ambition, at vi skal have en life science-industri i verdensklasse. Vores life science-virksomheder spiller ikke alene en afgørende rolle for dansk økonomi og vores arbejdspladser, men industrien hjælper også patienter i både Danmark og resten af verden. Derfor er jeg glad for, at vi i dag har indgået en bred aftale, der styrker rammevilkårene markant og bygger videre på det stærke fundament, som gør industrien og Danmark endnu stærkere.

 Sundhedsminister Magnus Heunicke:

Det er positivt, at der er bred politisk opbakning til regeringens prioriteter for dansk life science. Vi skal være det land i verden, hvor det er bedst at udvikle nye behandlinger, hvor det er bedst at forske og bedst at være patient. Aftalen styrker bl.a. rammerne for den kliniske forskning, muligheder for bedre, sikker og innovativ brug af sundhedsdata og understøtter en styrket kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsenets indsatser til mennesker med kroniske sygdomme. Det vil komme patienterne, sundhedsvæsenet og det danske samfund til gavn.

 Udenrigsminister Jeppe Kofod:

Vi udbygger og styrker vores indsats for dansk eksport med denne strategi. Det handler både om at hjælpe flere danske virksomheder ind på de globale markeder med danske produkter. Og så handler det om at styrke investeringsområdet, hvor konkurrencen om at fastholde og tiltrække udenlandske life science-investeringer er hård.

 Uddannelses og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen:

Regeringen har en klar ambition om, at Danmark fortsat skal have forskning i verdensklasse. Når det gælder life science og sundhedsforskning er vi helt fremme i Danmark. Senest har corona-krisen tydeliggjort, hvor vigtigt det er med stærke rammer for den sundhedsvidenskabelige forskning. Derfor er jeg glad for, at vi har indgået en bred aftale. En aftale, der i høj grad styrker dansk life science. Det er godt for folkesundheden. Det er godt for forskningsmiljøerne og vores virksomheder. Og det er godt for Danmark. 

Orla Hav, Socialdemokratiet:

Danmark her stærke kompetencer til at udvikle fremtidens sundhedsprodukter og behandlinger.Vores sundhedsvæsen har viden i topklasse, forskning er en del af lægers hverdag, vi har etunikt datagrundlag vedrørende alle borgere og derfor kan vi yde en særlig indsats for atlevere data til forskning i nye behandlingsformer og mediciner til gavn for patienterne. Det har dansk erhvervsliv eksempelvis leveret i stor skala, når det gælder diabetes behandling ogafhjælpning af høretab. Vi skal turde udvikle sammen i stærke forskningsmiljøer.Det er grundlaget for aftalen om midler til life science.Socialdemokratiet hilser aftale velkommen.

Torsten Schack Pedersen, Venstre:

Venstre sætter pris på, at regeringen videreføre mange af vore egne initiativer fra seneste valgperiode. For Venstre har det været vigtigt, at strategien også prioriterer flere  midler til innovative indkøb. Også et tiltag i forhold til at tiltrække HERA – det europæiske agentur for kriseberedskab på sundhedsområdet har været vigtige indsatser blandt mange fra Venstres side.

Katrine Robsøe, Radikale Venstre:

Den stærke danske life science industrien har i den grad vist sit værd under coronakrisen. Den er med til at skabe innovative løsninger til vores sundhedsvæsen, skabe arbejdspladser og vækst. Strategien her er naturligvis til gavn for vores life science industri, men også for hele vores samfund og vores sundhed. Jeg er glad for, at vi med strategien giver mulighed for, at en dansk styrkeposition gøres endnu stærkere, men det er ingen hemmelighed, at vi i Radikale stadig vil kæmpe benhårdt for, at forsknings- og udviklingsfradraget på 130 pct. gøres permanent, så vi skaber endnu bedre mulighed for nye løsninger og et stærkere fundament for vores forskningstunge virksomheder.

Theresa Berg Andersen, Socialistisk Folkeparti:

Uanset hvilken sygdomshistorik man har, så skal alle føle sig trygge ved, at de får den bedst mulige behandling. Det skal ske med afsæt i veldokumenteret forskning og højt niveau af databeskyttelse. Aftalen om strategi for Life Science skal sikre grundlaget for et stærkt sundhedsvæsen og en stærk life science-industri, der i samspil med hinanden bidrager til bedre patientbehandling og samtidigt løfter vores fælles velfærdssamfund, virksomhederne og dansk økonomi.

Ikke desto mindre så har det for SF været af afgørende betydning, at patientrettigheder og datasikkerhed opretholdes ved indgåelsen af aftalen. Derudover har det lagt SF på sinde, at give sundhedspersonalet bedre betingelser for at forske.

SF har været med til at sikre, at Dataetisk Råd skal inddrages i arbejdet med sundhedsdata sammen med andre aktører, som alle vil sikre patienternes datasikkerhed.

Derudover har SF slået et slag for, at der skulle afsættes flere midler til forskning på sygehusene i kraft af delestillinger. Begge dele er kommet med i aftalen. Derfor er SF stolte over at være en del af denne aftale. 

Pernille Skipper, Enhedslisten:

Vi har under corona-krisen meget tydeligt set, hvordan vacciner udviklet på baggrund af offentlig forskning er blevet en enorm pengemaskine for medicinalindustrien. Det var vigtigt for Enhedslisten, at få en gennemgang af, hvilke krav der kan stilles til virksomheder, som køber patenter baseret på offentlig forskning, så vi i fremtiden kan sikre, at den viden, som den skattefinansierede forskning leverer, også tjener hensynet til den generelle sundhed, velfærden og os alle sammen – ikke kun overskud for medicinalgiganter. 

Mona Juul, Det Konservative Folkeparti:

Med aftalen får vi sat ekstra skrue på dansk life science. Præcis som konservative foreslog ifm eksportudspil sidste år. Vi har fået fokuseret og prioriteret indsatsen og styrket ”Danmark som udstillingsvindue” – og især øget puljen til innovative indkøb. Såvel teknologier, medicinsk udstyr og lægemidler. Det batter nemlig noget. Ligesom de aftalte tiltag vedr iværksætteri – som vi dog godt kunne have tænkt os mere af. For det der for alvor skaber grundlag for den næste Lundbeck, Coloplast eller Demant, er bedre adgang til investeringer og risikovillig kapital. Vi kunne samtidig mægtig godt have tænkt os at afskaffe fantomskatten. Vi giver ikke op!

Link til aftaleteksten her

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet

Erhvervsministeriet

Pressetelefon: 91 33 70 07