Grænsen for nedlukning af kommuner og sogne hæves fra i dag

28-05-2021

Regeringen har med opbakning i Epidemiudvalget besluttet at tilpasse modellen for automatisk nedlukning af kommuner og sogne. Tilpasningen træder i kraft fra i dag.

Grænserne for kommunale nedlukninger justeres således:

  • De testkorrigerede incidensgrænse hæves fra 250 smittede pr. 100.000 indbyggere til 300 smittede pr. 100.000 indbyggere
  • Der indføres en nedre grænse for, hvor mange borgere der skal være testet positiv for COVID-19 i kommunerne før nedlukning, ligesom det også gælder for sogne. Der skal dermed fra i dag mindst være 20 smittede indbyggere i en kommune i de seneste syv dage.       '

Grænserne for nedlukning justeres således for sogne:

  • Incidensgrænsen hæves fra 500 til 600
  • Positivprocenten hæves fra 2,5 til 3
  • Grænsen for antallet af borgere, som er testet positiv, fastholdes på 20.

Epidemikommissionen, som blandt andet har til opgave at vurdere incidensgrænserne i den automatiske model for nedlukning på baggrund af smitteudviklingen og vaccineudrulningen, har vurderet, at situationen tillader, at incidensgrænserne for både kommuner og sogne hæves.

Læs mere om modellen for automatisk nedlukning:

Modellen for automatisk nedlukning justeres og træder i kraft fredag den 30-april

Automatisk model for lokale nedlukninger træder i kraft

 

 

Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet