Information om videreførelse af bekendtgørelser i medfør af epidemiloven

01-03-2021

Den nye epidemilov, der blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget den 23. februar 2021, træder i kraft mandag den 1. marts 2021.

Der er med den nye lov taget højde for, at de regler, der er udstedt i medfør af den tidligere epidemilov, fortsat gælder, indtil de ophæves eller afløses af nye regler fastsat i medfør af den nye epidemilov.

Alle de bekendtgørelser, der er gældende ved den nye epidemilovs ikrafttræden, vil således fortsat være gældende – selvom den nye lov er trådt i kraft. Det gælder både bekendtgørelser, der ikke indeholder ophævelsesbestemmelser, og bekendtgørelser, der indeholder bestemmelser om, at de ophæves den 1. marts 2021.

Der er således med loven taget højde for behovet for at sikre, at de bekendtgørelser, som er en væsentlig del af bekæmpelsen af COVID-19-epidemien, ikke bortfalder alene fordi det af tidsmæssige årsager ikke har været muligt for Epidemikommissionen og det nye Epidemiudvalg i Folketinget at behandle sagerne (indholdet af reglerne).

Der gælder dog en særlig tidsfrist ift. regler, som efter den nye epidemilov vil blive omfattet af den særlige ordning med parlamentarisk kontrol: Disse regler vil nemlig højst kunne gælde frem til den 15. april 2021.

Den parlamentariske kontrolordning indebærer, at nye regler eller ændringer af gældende regler omfattet af ordningen kun kan udstedes, hvis to betingelser er opfyldt:

  1. Den nye nationale Epidemikommission har afgivet en indstilling om, hvorvidt reglerne bør udstedes – og kommissionen har inddraget ekstern ekspertbistand, inden indstillingen afgives.
  2. Et flertal i Folketingets Epidemiudvalg må ikke have udtalt sig imod reglerne.
Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet