Regeringen tilpasser teststrategi til gradvis genåbning af samfundet

25-03-2021

Regeringen har opdateret strategien for den samlede testindsats. Ambitionen er, at testindsatsen skal gå hånd i hånd med den gradvise genåbning af det danske samfund.

Teststrategien er blevet udbygget med antigentest og testindsatsen er opskaleret betydeligt. Herudover er strategien opdateret med udgangspunkt i tre overordnede faser.

Siden 1. marts har mere end 400.000 personer dagligt kunnet blive testet i Danmark i enten samfundssporet eller sundhedssporet (PCR- og antigentest). Det svarer til, at mere end 48 pct. af befolkningen nu kan testes på ugentlig basis – et omfang der bringer Danmark blandt de førende i verden i forhold til vores befolkningsstørrelse. Hertil kommer den lokale antigentestkapacitet i kommunerne, hvor der er igangsat screening på skole- og uddannelsesområdet.

Planen er, at der i løbet af maj 2021 skal kunne foretages op til 500.000 daglige antigentest, såfremt der er behov for det. Dette er en markant udvidelse af antigentestkapaciteten. Dermed vil den samlede testkapacitet i løbet af maj kunne nå op på 700.000 daglige test (PCR- og antigentest).  

Den fortsatte epidemi i Danmark og udbredelsen af forskellige virusvarianter understreger nødvendigheden af en intensiv testindsats, som er en vigtig del af en fleksibel og ansvarlig genåbning af samfundet. Test bidrager til at identificere smittede, bryde smittekæder, beskytte sårbare grupper i risiko for alvorlige forløb ved COVID-19-smitte og overvåge smitten i samfundet, herunder forekomst af nye virusvarianter. Test er afsættet for at igangsætte isolation og kontaktopsporing.

Den danske teststrategi er baseret på en model for udrulning af en bred testindsats gennem tre hovedkanaler:

  • Etablering af et fintmasket net af stationære antigentestfaciliteter, der sammen med PCR-faciliteterne sikrer en bred tilgængelighed af test for alle danskere. Alle landets kommuner har nu mindst et teststed, der kan findes på coronasmitte.dk.
  • Opbygning af lokal antigentestkapacitet i bl.a. uddannelsessektoren for at øge brugervenlighed og sikre høj efterlevelse på skolerne og institutionerne.
  • En mindre og målrettet mobil testkapacitet, der kan anvendes på steder og i situationer, hvor der er et helt særligt behov, som fx ved lokale smitteudbrud.

Strategien beskriver tre faser for testindsatsen. Strategien vil løbende blive opdateret i takt med den løbende udvikling på testområdet, epidemien og vores viden om vaccineindsatsens betydning for testbehovet.

Læs mere om regeringens teststrategi for COVID-19 

Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet