Så mange vælgere kan stemme den 16. november 2021

11-11-2021

I alt 4.674.417 vælgere kan stemme til valget til kommuner og regioner tirsdag den 16. november 2021.

Indenrigs- og Boligministeriet har nu den endelige opgørelse over, hvor mange vælgere der kan stemme til kommunal- og regionalvalget. Vælgertallet er opgjort pr. 9. november 2021, hvilket er syv dage før valgdagen.

I alt 4.674.417 personer kan være med til at vælge, hvem der skal sidde i byråd og regionsråd.

Det samlede antal vælgere omfatter også de 17-årige, der på valgdagen er fyldt 18 år, og som opfylder de øvrige krav for at kunne stemme.

Antallet af vælgere er steget i forhold til for fire år siden. Den 21. november 2017 var det samlede antal vælgere 4.554.614 til kommunalvalget.

Af det samlede antal vælgere er 414.966 udenlandske statsborgere, der er bosat i Danmark. Heraf er 221.982 statsborgere fra andre lande i EU og Norden. Ved valget til kommuner og regioner den 19. november 2017 var der 361.797 udenlandske statsborgere, som havde ret til at stemme.

Det endelige vælgertal, der opgøres på valgdagen, vil blive lidt mindre på grund af dødsfald og flytninger til udlandet i tiden indtil valgdagen. Der vil være lidt flere, der kan stemme til valget til regioner end til kommuner. Det skyldes, at nogle vælgere flytter i dagene op til valget, men bliver i samme region. De kan dermed kun stemme til regionsrådsvalget.

Yderligere oplysninger

Pressechef Poul Aarøe Pedersen, poa@im.dk, tlf. 29 32 98 47

Valgkonsulent Christine Boeskov, valg@im.dk, tlf. 25 16 12 06