7 kommuner får mulighed for at ændre på skatten i 2022

01-10-2021

Indenrigs- og boligministeren har nu fordelt de sidste rammer til skattestigninger eller skattenedsættelse med tilskud for 14 mio. kr.

4 kommuner har ønsket og får mulighed for at sætte skatten ned med tilskud for samlet 14,0 mio. kr.

Ifølge aftalen om kommunernes økonomi for 2022 kan der fordeles en ramme til skatteforhøjelser for et tilsvarende beløb uden risiko for individuel sanktion. Rammen til forhøjelser på 14 mio. kr. er fordelt til 3 kommuner.

Det er nu op til de 7 kommuner, om de udnytter den andel af rammen, som de har fået. Landets kommuner skal koordinere, at skatten samlet set ikke bliver højere i kommunerne i 2022. Her indgår også tidligere fordelte rammer, som følger af aftalen om udligningsreformen.

Budgetter og skattefastsættelse for 2022 skal vedtages af kommunalbestyrelserne senest d. 15. oktober 2021.

Se bilag 1 i boksen til højre for en oversigt over kommunernes ramme.

Fakta: Skatteudskrivningen for 2022

Kommunerne skal holde den samlede kommunale skat i ro for at undgå sanktioner i form af både en kollektiv og en individuel sanktion. Hvis kommunerne i 2022 under ét sætter skatten op, dog undtaget skatteændringer pba. tab i udligningsreformen, følger det af lovgivningen, at bloktilskuddet vil blive reguleret svarende til overskridelsen.

Ramme til forhøjelse af indkomstskatten pba tab i udligningsreformen blev udmeldt d. 23. august 2021, og rammen til nedsættelse af indkomstskatten vedr. udligningsreformen blev udmeldt d. 26. august 2021.

Regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2022 åbnede for, at nogle kommuner kan hæve skatten med samlet op til 50 millioner kroner uden risiko for individuelle sanktioner.

For at understøtte fleksibilitet i skatteudskrivningen i kommunerne er der også aftalt en tilsvarende ramme til skattenedsættelser med tilskud på op til 50 mio. kr. Det vil dække en del af de tabte skatteindtægter de næste fire år. Tilskuddene på op til 75 pct. det første år bliver opgjort efter budgetlægningen.

Rammen til dispensation til forhøjelser uden risiko for individuel sanktion kan ikke overstige rammen til nedsættelser og omvendt.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Michael Højgaard Bang, mihb@im.dk; tlf. 72 28 24 16

Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@im.dk; tlf. 23 43 98 61

 

Læs mere

Bilag 1.pdf