Gode rammevilkår for forsøgsmøller

07-10-2021

I dag offentliggøres en omfattende analyse af rammevilkårene for forsøg og demonstration af vindmøller i Danmark. Analysen skal bruges som afsæt til at fastholde arbejdspladser uden for de store byer, mener indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

På baggrund af Energistyrelsens anbefalinger igangsætter regeringen nu en dialog med parterne på området om en række tiltag for at sikre gode rammevilkår for den danske vindbranche. Tre af disse tiltag hører under Indenrigs- og Boligministeriets område. Det drejer sig om:

  • Et servicetjek af udlejnings- og tildelingsvilkår ved de nationale testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild med henblik på en optimering af adgang til testpladser, priser, fleksibilitet mv.
  • En ændring af testcenterloven for at muliggøre afprøvning af højere prototypemøller ved Høvsøre Testcenter.
  • En national screening for et eventuelt tredje center til test af store prototypemøller og egnede områder til test af såkaldte serie-0-møller uden for de nationale testcentre.

Derudover foreslår regeringen en forlængelse af støtteordningerne for forsøgsmøller. Støtte til forsøgsmøller hører under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets område. En forlængelse af de nuværende støtteordninger sikrer, at der ydes støtte til forsøgsmøller i 2022, hvilket er i tråd med hensigterne i Klimaaftale for energi og industri mv. 2020.

”Vindbranchen er central for vækst og udvikling i hele Danmark. Ikke mindst for arbejdspladser uden for vores store byer. Derfor glæder det mig, at der nu foreligger en samlet analyse af vindbranchens behov for test og demonstration. Den følger vi nu op på,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Fakta

Vindbranchen i Danmark

  • Omsætning på 112 mia. i 2019 i selve vindmølleindustrien, og yderligere 30 mia. kr. hos energiselskaber med vindaktiviteter. Vindmølleindustrien havde cirka 33.000 fuldtidsbeskæftigede i Danmark.
  • Vindbranchen spiller samtidig en central rolle i udviklingen af flere danske havne, som varetager en nøglerolle med opgaver inden for bl.a. udskibning, transport og servicering af havvindmøller. Esbjerg Havn vurderer, at fire femtedele af den havvindkapacitet, der er installeret i Europa, er udskibet fra netop Esbjerg Havn.
  • 82 procent af de ansatte i vindbranchen er beskæftiget uden for Region Hovedstaden.

Baggrund om analyse af rammevilkår for forsøgsmøller

Med Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020 indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blev det aftalt, at der skulle gennemføres en analyse af, hvordan rammevilkår og støtteordninger for forsøg og demonstration af vindmøller kan understøttes bedst fra 2022. Energistyrelsen under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet fremlægger nu analysen.

 Kilde: Analyse af rammevilkår for forsøgsmøller.


”Danmark er vindenergiens hjemland. Den friske danske vind, innovation og grønne ambitioner har gjort os til foregangsland, der nu spreder grøn energi verden over. Den position skal vi holde fast i. Derfor er jeg glad for, at vi nu har et bedre indblik i de behov, branchen har, så vindenergi også fremover kan bidrage til danske arbejdspladser, teknologisk udvikling og den afgørende indsats for klimaet ikke alene i Danmark, men i hele verden”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Yderligere oplysninger

Energistyrelsens analyse af rammevilkår og støtteordninger for forsøg og demonstration af vindmøller kan ses her, og Energistyrelsens generelle side om fremme af vindmøller kan findes her.

For pressekontakt kontakt presserådgiver i Indenrigs- og Boligministeriet Michael Højgaard Bang, 7228 2416 eller mihb@im.dk. For pressekontakt i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet kontakt pressetelefonen på 4172 3805.