Samlet beskrivelse af det danske COVID-19 beredskab

15-10-2021

En ny samlet beskrivelse af det samfundsmæssige beredskab i coronaindsatsen er nu offentliggjort. Den skal skabe øget transparens for borgere og virksomheder og give alle mulighed for at orientere sig i beredskabets sammensætning og kapacitet.

Beskrivelsen af COVID-19-beredskabet er udarbejdet som opfølgning på Rammeaftale af 22. marts om en plan for genåbning af Danmark, som blev indgået mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Formålet med beskrivelsen er at skabe størst mulig gennemsigtighed i forbindelse med regeringens COVID-19-håndtering. Det er blandt andet muligt at se en beskrivelse af de aktører, der indgår i beredskabet, og en scenarieoversigt, der i fem forskellige scenarier viser myndighedernes håndtering af COVID-19-relaterede spørgsmål, herunder den parlamentariske proces i forbindelse med indførelse af restriktioner, håndteringen af overbelastning på sygehuse samt distributionen af vacciner og overvågning af bivirkninger.

 Se beskrivelsen af coronaberedskabet på coronasmitte.dk. 

Beskrivelsen af beredskabets aktører og scenarier vil løbende blive opdateret, hvis der sker væsentlige ændringer.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet