Covid-19 kategoriseres ikke længere som samfundskritisk

10-09-2021

I dag ophører kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom. Det betyder, at restriktioner, der forudsætter med denne kategorisering ophører pr. dags dato. Kategoriseringen som en samfundskritisk sygdom har gjort det muligt at indføre en række særregler, fx forsamlingsforbud, krav om coronapas og krav om mundbind.

Regeringen besluttede d. 27. august ikke at forlænge covid-19’s status som en samfundskritisk sygdom efter inddragelse af den faglige referencegruppe, Epidemikommissionen og sundhedsmyndighederne. Det skyldes dels den store vaccinationstilslutning, dels den stærke epidemikontrol.

Det er kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom, der har gjort det muligt at indføre tiltag som nationale og lokale nedlukninger, krav om coronapas, forsamlingsforbud, krav om mundbind mm.

Det tilbageværende krav om coronapas i nattelivet bortfalder automatisk i dag.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Det er en vigtig milepæl i vores epidemihåndtering, at covid-19 i dag ikke længere er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Det tilbageværende krav om coronapas i nattelivet udløb ved døgnets begyndelse.  Det kan kun lade sig gøre, fordi vi er nået langt med vaccinationsudrulningen, har en stærk epidemikontrol, og fordi hele den danske befolkning har ydet en helt enorm indsats for at nå hertil. De særlige muligheder for at indføre restriktioner, som vi har med epidemiloven, skal ikke være den nye normal i samfundet. Vi fortsætter med at overvåge epidemien tæt, og hvis der sker en alvorlig udvikling, som truer epidemikontrollen i Danmark, er vi parate til at handle hurtigt igen.”En samfundskritisk sygdom er en alment farlig sygdom, hvis udbredelse medfører eller risikerer at medføre alvorlige forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner."

For at kunne kategoriseres som samfundskritisk, skal en sygdom være defineret som alment farlig af Sundhedsstyrelsen. Det betyder, at den af Sundhedsstyrelsen vurderes til enten at være særlig smitsom, have høj dødelighed eller kunne give alvorlige eller varige skader. Covid-19 er fortsat en alment farlig sygdom.

Om en alment farlig sygdom skal kategoriseres som samfundskritisk er en politisk beslutning, som regeringen træffer ved at udstede en bekendtgørelse herom. Bekendtgørelsen kan højst gælde for 6 måneder ad gangen.

Regeringens beslutning om at kategorisere en sygdom som samfundskritisk er underlagt parlamentarisk kontrol. Spørgsmålet om kategorisering af sygdommen som samfundskritisk skal derfor først forelægges Folketingets Epidemiudvalg sammen med en indstilling fra Epidemikommissionen. Er et flertal i Folketingets Epidemiudvalg imod, at en sygdom kategoriseres som samfundskritisk, kan regeringen ikke udstede den pågældende bekendtgørelse. 

Læs mere om Epidemikommissionen her. 

Restriktioner, der alene forudsætter, at en sygdom er kategoriseret som alment farlig, kan opretholdes eller fastsættes, selv om covid-19 nu ikke længere er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Der gælder således bl.a. fortsat restriktioner for indrejse i Danmark og der vil fortsat kunne foretages smitteopsporing. Styrelsen for Patientsikkerhed vil også fortsat kunne træffe beslutning om lokale nedlukninger og lokale besøgsrestriktioner mv. Og kommunerne har fortsat ansvar for at stille frivillige isolationsfaciliteter til rådighed for borgere, der er smittet med covid-19 eller afventer resultat af test og i øvrigt er i målgruppen for tilbuddet.  

 

Læs eksempler på hjemmelsgrundlaget for udvalgte restriktioner her. 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet