Opdatering af opfordring til test af COVID-19 på børne- og undervisningsområdet

06-09-2021

Den nuværende testindsats udvides, så også børn på mellem 9 og 11 år tilbydes en screeningstest for Covid-19 ugentligt.

Med den mere smitsomme deltavariant forventer sundhedsmyndighederne, at børn og unge vil stå for en stigende andel af nye Covid-19-tilfælde i dette skoleår, især blandt ikke-vaccinerede skolebørn. Derfor er det vigtigt at dæmpe smitten blandt børn, så spredningen jævnes ud i løbet af efteråret og vinteren.

Ifølge Statens Serum Institut, der har ansvaret for overvågning af covid-19-epidemien, kan vi gøre dette ved at teste skolebørn, så vi beskytter børnene og samtidigt holder skolerne åbne.

Derfor udvides den nuværende testindsats på skolerne af 12 til 15 årige i dette efterår til også at omfatte de 9 til 11 årige børn. Formålet med screeningen er at bryde smittekæderne hurtigt, så færre personer smittes.

Opfordringen til forældrene til de 9 til 11 årige gælder fra i dag. Testene vil kunne ske på skolerne, hvis kommunen har testkapacitet på den pågældende skole, samt i det landsdækkende net af faste teststeder (PCR og hurtigtest). Regeringen er i dialog med KL om det øgede testbehov som følge af opfordringen.

Ikke-vaccinerede medarbejdere og elever fra 12 år i grundskolen vil fra 1. oktober også blive opfordret til én ugentlig test. Indtil da gælder de nuværende opfordring om to ugentlige test fortsat.

For personale i dagtilbud mv., der ikke er vaccineret, er opfordringen frem til 1. oktober at lade sig teste i relevant omfang. Fra 1. oktober vil opfordringen være én ugentlig test.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

En omfattende epidemi blandt skolebørn vil have betydning for skolernes mulighed for at gennemføre undervisningen. For at eleverne får en så normal skolegang, med så få hjemsendelser som muligt i efteråret, er vi nødt til at forsinke smittespredningen. Her er screeningstest af de uvaccinerede børn mellem 9 og 11 år et godt redskab.

 Sundhedsminister Magnus Heunicke siger: 

Screeningstest af de 9 til 11-årige vil gøre en forskel for vores epidemikontrol. Børnene er ikke en del af vaccinations­programmet, og da børn vil repræsentere en stigende andel af nye smittede og i højere grad er symptomfri, er det en vigtig gruppe at holde øje med blandt andet for at beskytte sårbare borgere.

Testindsatsen vil løbende blive revurderet i lyset af epidemiudviklingen i efteråret og vinteren.

Læs mere om opfordring til test her

Fakta

  • Knap 59 % af de 12-15 årige er påbegyndt vaccination.
  • Børn under 12 år indgår ikke i det nuværende vaccinationsprogram for COVID-19.
  • Gruppen af ikke-vaccinerede børn under 12 år udgør ca. 740.000.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet