Opgørelsen af kommunernes regnskaber for 2021 viser, at kommunerne overholder budgetterne

22-04-2022

Danmarks Statistik har netop offentliggjort kommunernes regnskab for 2021.

Kommunernes regnskaber viser, at kommunerne brugte 269,2 mia. kr. på service sidste år.  Dermed holder de sig inden for budgetterne, når der tages højde for kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19.

Kommunerne realiserede anlægsinvesteringer for 21,3 mia. kr., hvilket er 0,4 mia. kr. mindre end budgetteret.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Michael Højgaard Bang, mihb@im.dk, tlf. 72 28 24 16