Opgørelsen af regionernes regnskaber for 2021 viser, at regionerne overholder budgetterne

22-04-2022

Danmarks Statistik har netop offentliggjort regionernes regnskab for 2021. Regnskaberne for 2021 viser, at regionerne har brugt 124,9 mia. kr. på sundhed, mens udgifterne til regionale udviklingsopgaver udgør 2,6 mia. kr. i 2021. Det ligger inden for budgetterne, når der tages højde for regionernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 på sundhedsområdet.

De realiserede bruttoanlægsudgifter på sundhedsområdet udgør ca. 7,9 mia. kr. hvilket svarer til de aftalte rammer, når der tages højde for merudgifter til COVID-19 samt realisering af allerede indgåede kontrakter og planer for kvalitetsfondsbyggerierne.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Michael Højgaard Bang, mihb@im.dk, tlf. 72 28 24 16