Overdødeligheden flader ud i Danmark efter historisk vaccinationsindsats

22-04-2022

Danmark oplevede fra november 2021 overdødelighed, men i 2022 er kurven gradvist fladet ud. Vurderingen er, at det lave niveau gennem hele pandemien hænger tæt sammen med den store vaccinationsindsats i Danmark siden 27. december 2020.

80,9 procent danskere er færdigvaccineret mod corona og af dem har 76,2 procent også fået et boosterstik. Det har givet et højt niveau af beskyttelse i befolkningen og været medvirkende til, at Danmark under pandemien kun har oplevet overdødelighed i kortere perioder sammenlignet med andre lande.

Overdødelighed: Antallet af dødsfald, der ligger over det forventede antal døde i udvalgte EØS-lande, pr. million indbyggere

Overdødelighed: Antallet af dødsfald, der ligger over det forventede antal døde i udvalgte EØS-lande, pr. million indbyggere

Anm.: Grafen viser forskellen i antal døde i forhold til det estimerede antal døde i udvalgte lande. Antal døde er estimeret pba. data fra tidligere år. Data kan være underestimeret grundet ufuldstændige datasæt og efterregistreringer.
Kilde: Our World In Data pba. data fra Human Mortality Database (2022), World Mortality Dataset (2022), 11. April 2022.

Sundhedsminister Magnus Heunicke:

 Danskerne har virkelig bakket op om den helt centrale del af epidemihåndteringen, som handlede om at lade sig vaccinere. Ordet ”supervåben” er blevet brugt igen og igen, fordi det er sandt. For langt de fleste og for samfundet generelt har vaccinerne haft afgørende betydning i forhold til at forhindre alvorlig sygdom. Vi kan alle sammen være stolte over indsatsen.

Særligt da coronavarianten omikron blev konstateret i Danmark sidst i november 2021, kom der hastighed på revaccinationsarbejdet. Mellem den 27. november, hvor de første tilfælde af omikron blev påvist i Danmark, og 1. februar 2022, hvor covid-19 mistede sin status som samfundskritisk sygdom, blev 2.800.874 danskere revaccineret, svarende til 48 procent af befolkningen. Samlet set har 80,9 procent af danskerne modtaget to vaccinestik og 61,7 procent har fået tredje stik. Danmark er dermed blandt de lande i Europa, der har den højeste vaccinationstilslutning. 

Tilslutning til primære vaccinationsforløb (2. stik), pct. af populationen

Tilslutning til primære vaccinationsforløb (2. stik), pct. af populationen

Anm.: Andelen af alle borgere, der har afsluttet det primære vaccinationsforløb til og med uge 14 2022 i udvalgte EØS-lande. OBS: Data fra ECDC kan varriere fra de enkelte landes opgørelser, bl.a. grundet forsinkelse i indberetning, forskellige befolkningstal og definition af vaccinationsforløb.
Kilde: Sundhedsministeriet på baggrund af data fra ECDC.

Tilslutning til revaccination (3. stik), pct. af populationen

Tilslutning til revaccination (3. stik), pct. af populationen

Anm.: Andelen af alle borgere, der har modtaget 3 stik til og med uge 14 2022 i udvalgte EØS-lande. OBS: Data fra ECDC kan varriere fra de enkelte landes opgørelser, bl.a. grundet forsinkelse i indberetning, forskellige befolkningstal og definition af vaccinationsforløb.
Kilde: Sundhedsministeriet på baggrund af data fra ECDC.

Tillid og kommunikation

Analyser fra det danske HOPE-projekt viser, at tilliden til de danske sundhedsmyndigheder har været meget høj og meget stabil igennem hele pandemien. På spørgsmålet om, hvor meget de adspurgte stoler på de nationale sundhedsmyndigheder, har andelen, der svarede ”I høj grad” eller ”I nogen grad”, ligget stabilt over 85% under hele pandemien.

Dog indikerer HOPE-projektets analyser, at kommunikationen omkring bivirkninger ved AstraZeneca-vaccinen skabte en kortvarig stigning i andelen af tvivlere. Men transparent kommunikation omkring vaccinerne - herunder eventuelt negative forhold - er med til at opretholde tilliden til sundhedsmyndighederne på sigt.

Sundhedsminister Magnus Heunicke:

Transparens og åbenhed har været nøglebegreber lige siden covid-19 kom til Danmark. Stor ros til alle medarbejdere, fra vaccinatører til læger og alle imellem, der har bidraget til det store vaccinationssetup og som med god, åben formidling om sikkerhed, effekt og mulige bivirkninger har gjort indsatsen tryg, når man fik sine stik. Den brede politiske opbakning til vaccinationsindsatsen har også haft en vigtig betydning.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet