Ukrainske flygtninge får adgang til gratis vaccination

28-04-2022

Indrejsende fra større grupper får nu mulighed for at blive vaccineret mod en række smitsomme sygdomme

Der afsættes 12 mio. kr. til en særlig midlertidig vaccinationsindsats målrettet fordrevne personer fra Ukraine, hvor vaccinationstilslutningen er lav.

Det er hensigten, at gratis vaccination skal kunne tilbydes til både børn og voksne fra Ukraine umiddelbart efter indrejse i Danmark – uanset om de måtte vælge senere at ansøge om opholdstilladelse efter Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (”særloven”).

Bekendtgørelsen om vaccinationsindsatserne træder i kraft den 30. april.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Vi skal sikre, at fordrevne børn og voksne fra Ukraine kan tilbydes gratis vaccination hurtigst muligt efter ankomsten til Danmark. Tilbuddet skal være der allerede, mens de tager stilling til, om de vil blive i Danmark, eller mens de venter på at få opholdstilladelse. Ukraine har én af de laveste vaccinationstilslutninger i Europa. Det kan medføre en risiko for den enkelte, men også for folkesundheden i Danmark. Derfor gør vi det nu muligt at tilbyde vaccination mod en række smitsomme sygdomme såsom mæslinger, difteri og polio.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at netop de tre sygdomme har det største epidemiske potentiale. Ukraine har bl.a. den højeste forekomst af mæslinger i Europa med store udbrud i 2017-2019 på over 50.000 smittede årligt. Derudover har man set enkelte tilfælde af polio og difteri i løbet af de seneste 10 år, herunder to mindre udbrud i 2021.

Der er allerede i dag et tilbud om gratis vaccination mod Covid-19 for personer med midlertidigt ophold i Danmark af en vis varighed.

De særlige vaccinationsindsatser vil være afgrænset til større grupper af personer, der lever op til følgende objektive kriterier:

  • Personen er en del af en gruppe på over 23.000 indrejsende inden for 2 måneder gældende fra den 24. februar 2022.

  • Gruppen har en lav vaccinationsdækning, som ifølge Sundhedsstyrelsen kan medføre risiko for gruppens egen sundhed eller folkesundheden ved smitteudbrud.

  • Sygdomsforekomsten er høj i de områder, som gruppen er udrejst fra, har rejst igennem eller opholdt sig i undervejs.


Indsatserne vil derfor potentielt kunne dække andre grupper end personer fordrevet fra Ukraine, hvis de opfylder kriterierne.

Finansudvalget har netop godkendt, at der bevilliges 12 mio. kr. til indsatserne.

Bekendtgørelsen er gældende i 6 måneder.

Læs hele bekendtgørelsen her. (link til retsinformation vil opdateres fredag morgen) 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet