18 kommuner får ekstra højt særtilskud

30-08-2022

18 kommuner har nu fået tildelt særtilskud fra puljen på i alt 620 mio. kr. for 2023. Særtilskudspuljen er i år ekstraordinært forhøjet med 250 mio. kr.

Kommunerne har haft mulighed for at søge om et ekstra økonomisk tilskud til budgettet for 2023. Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner er næste år ekstraordinært forhøjet med 250 mio. kr. til 620 mio. kr. som følge af aftalen om kommunernes økonomi for 2023. En del af puljen er fordelt til bl.a. kommuner med udviklingspartnerskab.

18 kommuner har, efter at have ansøgt, nu fået meddelelse om særtilskud i 2023. Der er tale om ekstra høje tilskud for især de kommuner, der har de største udfordringer på flere områder.

”Med årets økonomiaftale når vi op på et ekstraordinært højt niveau for særtilskud i 2023 på mere end 0,6 mia. kr. Jeg håber, at de 18 kommuner bruger denne mulighed til at investere i tiltag, der kan understøtte en langsigtet forbedring af deres økonomiske situation,” siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

I forlængelse af regeringens udspil ’Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund’ fra sidste år, blev der i foråret indgået aftaler med Lolland, Langeland og Læsø Kommuner om udviklingspartnerskaber med flerårige særtilskud for årene 2022-2025. De tre kommuner har nu fået suppleret deres særtilskud i 2023 på baggrund af den ekstraordinære forhøjelse.

Morsø Kommune inviteres til en dialog om et muligt udviklingspartnerskab for 2023-2026.

21 kommuner har samtidig fået meddelt låneadgang fra en lånepulje på 200 mio. kr.

Fakta

Særtilskudspuljen § 16:

  • 50 kommuner har søgt om tilskud for 2023, hvoraf 18 nu er tildelt tilskud for 457,1 mio. kr. Tilskud for samlet 161,9 mio. kr. er samtidig tildelt som led i udviklingspartnerskaberne med Lolland, Langeland og Læsø Kommuner. Desuden er et tilskud på 936.000 kr. på forhånd tildelt Aabenraa Kommune vedr. det tyske mindretal.
  • Tre overordnede kriterier for fordelingen er udmeldt på forhånd: Demografiske og socioøkonomiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer og vedvarende økonomiske udfordringer.
  • Morsø Kommune er meddelt et tilbud om en dialog mhp. et udviklingspartnerskab for årene 2023-2026, såfremt der kan opnås enighed herom. I et udviklingspartnerskab vil kunne indgå et flerårigt særtilskud baseret på den lovfastsatte del af puljen.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Cecilie Rex Selmer, crs@im.dk, 72 28 24 17

Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@im.dk, 25 23 92 66