Akutplan for sundhedsvæsenet skal nedbringe ventelister

21-12-2022

Regeringen vil indføre en akutplan for sundhedsvæsenet, som skal lette presset på sygehusene og nedbringe ventelisterne. De første 200 mio. kr. udmøntes nu til regionerne, og der forhandles om en samlet udmøntningsaftale.

Med regeringens politiske grundlag Ansvar for Danmark er det en hovedprioritet at sikre et velfungerende sundhedsvæsen både på kort og på langt sigt.

Med akutplanen udmøntes 2 mia. kr. over de næste to år til tiltag målrettet både medarbejderne og organiseringen af patientbehandlingen.

De første 200 mio. kr. udmøntes til regionerne i 2022 på et aktstykke, der netop er oversendt til Finansudvalget med anmodning om tilslutning. Samtidig vil der blive indgået en samlet udmøntningsaftale med Danske Regioner i begyndelsen af 2023.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Sundhedsvæsnet er under et meget stort pres, og der er brug for en væsentlig indsats her og nu for at nedbringe ventelisterne og robustgøre akutmodtagelserne. Derfor glæder jeg mig til i det nye år at drøfte tiltagene fra akutplanen med regionerne.

Akutplanen for sundhedsvæsenet er det ene spor i regeringens indsats på sundhedsområdet. Det andet spor er nedsættelsen af en strukturkommission, der skal opstille og belyse modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet.

Kommissionen skal blandt andet se på geografi, organisering, økonomisk styring, kvalitetsstandarder, patientrettigheder og frit valg.

Læs mere om regeringens sundhedspolitik og oplæg til en akutplan her: (s. 19 og Appendix II)

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk