Flere sundhedsorganisationer får forlænget deres bevilling ind i det nye år

21-12-2022

Regeringen har med opbakning fra Folketingets partier besluttet, at en række organisationer og centre i 2023 får straksudmøntet et kvartal af deres hidtidige SSA-bevilling. Udmøntningen sikrer, at organisationerne kan fortsætte arbejdet. Med den midlertidige bevillingslov ville alternativet være, at disse organisationer og projekter kunne risikere at lukke helt eller delvist ned.

De regionale voldtægtscentre, Sorglinjen, Danske Patienter og Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme er blandt de organisationer, som på grund af en manglende finanslov for 2023, stod til at miste sin bevilling for 2023. Nu har regeringen sammen med Folketingets øvrige partier sikret, at organisationerne får udbetalt SSA-midler for det første kvartal af 2023.

Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde siger:

De organisationer og projekter, vi nu hjælper, leverer en stor indsats til gavn for danske patienter og samfundet generelt. Derfor skal bevillingen fra SSA-puljen naturligvis komme dem til gode, selvom der ikke er landet en finanslov endnu. I det nye år vil Folketingets partier sætte sig sammen og forhandle SSA-reserven, så den kan blive indarbejdet i den endelige finanslov.

SSA-reserven forhandles under regi af Social- og Boligministeren. Straksudmøntningen og den midlertidige bevilling går til en række organisationer, centre mv. på bl.a social-, sundheds-, og beskæftigelsesområdet. En fuld liste kan ses på Social- og boligministeriets hjemmeside her.

Midlerne udmøntes via et aktstykke i 2023, der behandles af Folketingets Finansudvalg.

Organisationer på sundheds- og indenrigsområdet, der modtager bevilling

 • AIDS-fondet – check-points
 • Naloxon (Antidote Danmark)
 • Sorglinjen
 • Forum for Mænds Sundhed
 • Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme
 • Danske Patienter
 • Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter
 • Tilskud til regionale voldtægtscentre
 • Sjældne Sygdomme
 • Psykiatritopmødet
 • Kompetencecenter for børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk