Ny aftale om apotekernes økonomi

23-12-2022

Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danmarks Apotekerforening har indgået en ny økonomiaftale.

I apotekerloven er det fastsat, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danmarks Apotekerforening hvert andet år indgår en toårig aftale, der sætter rammerne for apotekernes indtjening - den samlede avance. Parterne er nu blevet enige om bruttoavanceaftalen for år 2023 og 2024.

Aftalen indeholder udover fastsættelse af apotekernes økonomiske vilkår også reguleringer af en række andre forhold og initiativer, som eksempelvis finansiering af apotekernes tilbud om en compliance-samtale. Samtalen tilbydes borgere, der har fået medicinsk behandling for deres kroniske sygdom i mere end et år.

Læs aftalen her

Fakta om apotekernes bruttoavance

  • Forbrugerprisen på medicin, der sælges via apotekerne, fastsættes på baggrund af apotekernes indkøbspris og apoteksavancen.
  • Indkøbsprisen fastsættes af importører og producenter og anmeldes til Lægemiddelstyrelsen, mens apotekernes samlede avance forhandles hvert andet år mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danmarks Apotekerforening.
  • Aftalen om apotekernes samlede avance sikrer et loft over apotekernes avance og skal dermed medvirke til lave priser på medicin.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk