Pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje

08-07-2022

Kommunerne kan nu søge om tilskud til etablering eller renovering af lokaler samt indkøb af relevant udstyr, som er påkrævet i forbindelse med udvidelsen af den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne blev med finansloven for 2022 enige om at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Som led i aftalen blev der afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til en anlægspulje målrettet udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Nu åbnes der for ansøgninger til puljen, som udmønter 59,4 mio. kr. i 2022 og 59,8 mio. kr. i 2023.

Puljen har til formål at understøtte, at kommunerne har rammerne til at håndtere den gradvise udvidelse af børne- og ungdomstandplejen. Med puljen får kommunerne således mulighed for at søge midler til at udvide den udstyrs- og lokalemæssige kapacitet.

Ansøgninger bedes sendt til ministeriet på sum@sum.dk med kopi til auw@sum.dk og msmj@sum.dk senest den 28. oktober 2022 kl. 12.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet