49 mio. kr. til at styrke behandlingen af patienter med spiseforstyrrelsen BED

21-06-2022

Midlerne skal være med til at sikre, at en række organisationer fortsat kan tilbyde behandling til patienter med Binge Eating Disorder (BED). I alle landets regioner vil der fremover være behandlingstilbud i den regionale psykiatri.

Det er puljen til behandling af patienter med spiseforstyrrelsen BED, også kaldet tvangsoverspisning, der nu udmøntes. Puljen, der er på 49 mio. kr. i 2022-2025, blev afsat med Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025. Puljen er målrettet behandlingstilbud til patienter med BED, så der kan bygges videre på gode erfaringer fra den tidligere pulje, der blev afsat med Aftale om finansloven for 2018. 

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Vi skal sikre, at det er muligt at få behandling for BED i hele Danmark. Med puljen gør vi det muligt for en række organisationer at fortsætte med at tilbyde behandling til patienter med BED, og vi sikrer, at der fremover vil være tilbud i alle regioner.

Sundhedsstyrelsen har haft puljen slået op på deres hjemmeside og har foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger. Sundhedsstyrelsen har på den baggrund indstillet, at nedenstående projekter modtager støtte. Puljen er udmøntet til følgende projekter: 

  • Dialektisk adfærdsterapi til mennesker med BED – Askovhus
  • Behandling af mild til moderat BED - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade
  • Videreførelse af ambulant behandling til voksne med BED i Region Hovedstaden, udvidelse af behandlingskapaciteten til voksne med BED i Region Sjælland - samt udvikling af nyt behandlingstilbud til unge med BED. – Kompetencecenter for spiseforstyrrelser
  • Kognitiv gruppeterapi af personer med BED – Arbejds- og miljømedicinsk klinik, OUH
  • Behandling af BED i Region Syddanmark– videreførsel af ambulant forløb og internetbaseret behandling – Region Syddanmark
  • Binge Eating Disorder (BED) behandling på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS), Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Region Midtjylland - Region Midtjylland
  • Behandling af patienter med svær BED i Psykiatrien Region Sjælland – Region Sjælland
  • Etablering af ambulant behandlingstilbud til voksne patienter med BED i Enhed for Spiseforstyrrelser, Region Nordjylland. – Region Nordjylland
  • Etablering af behandlingskapacitet for personer med BED i Region Hovedstadens Psykiatri – Region Hovedstadens Psykiatri, PC Ballerup

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet