Sådan forløb folkeafstemningen den 1. juni

09-06-2022

Indenrigs- og Boligministeriet har nu modtaget den endelige opgørelse af valget fra Danmarks Statistik.

Ud fra valgbøger har Danmarks Statistik opgjort folkeafstemningen den 1. juni 2022. Valgbøgerne viser resultatet af fintællingen i hver af de 92 opstillingskredse i landet.

I alt 4.260.944 vælgere kunne stemme til folkeafstemningen den 1. juni 2022. Det er 1 procent flere vælgere end ved folketingsvalget i 2019, hvor 4.219.537 vælgere kunne stemme.

Der blev afgivet i alt 2.802.517 stemmer. Det svarer til en stemmeprocent på 65,8. Ved folketingsvalget i 2019 stemte 84,6 procent af vælgerne.

I alt 38.558 af stemmerne var ugyldige. Det svarer til, at 1,4 procent af alle de afgivne stemmer var ugyldige. Ved valget i 2019 blev der afgivet 37.801 ugyldige stemmer, svarende til 1,1 procent af alle afgivne stemmer.

32.739 af de ugyldige stemmer var blanke, og 5.819 var ugyldige af andre grunde. I 2019 var 27.781 stemmer blanke, og 10.020 stemmer var ugyldige af andre grunde.

De gyldige stemmer fordeler sig således:

Stemme Gyldige stemmer Stemmeandel
Ja 1.848.242 66,9 pct.
Nej 915.717 33,1 pct.
I alt 2.763.959 100,0 pct.

247.446 brevstemmer er taget i betragtning. Det svarer til en brevstemmeprocent – altså brevstemmernes andel af de afgivne stemmer – på 8,8 procent. Ved folketingsvalget i 2019 blev 298.612 brevstemmer taget i betragtning, og de udgjorde 8,4 procent af stemmerne. Brevstemmeandelen er således steget en anelse – 0,4 procentpoint fra 8,4 procent til 8,8 procent – siden folketingsvalget i 2019.

Der er i alt 1.429 brevstemmer, der ikke kom i betragtning. Disse brevstemmer indgår dermed ikke i antallet af afgivne stemmer eller i beregningen af stemmeprocenten. Ved valget i 2019 var der 2.257 brevstemmer, der ikke kom i betragtning.

Du kan få flere oplysninger og tal om folkeafstemningen hos Danmarks Statistik.

Yderligere oplysninger

Valgkonsulent Christine Boeskov, valg@im.dk, tlf. 25 16 12 06

Presserådgiver Michael Højgaard Bang, mihb@im.dk, tlf. 72 28 24 16