Sundhedsklyngerne skrives nu ind i sundhedsloven

09-06-2022

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget lovforlaget om at oprette sundhedsklynger rundt om de store akutsygehuse i hele landet. Kommuner og regioner kan nu gå videre med at etablere sundhedsklyngerne som en implementeringsmotor for at styrke det sammenhængende og nære sundhedsvæsen.

Sundhedsklyngerne skal skabe et forpligtende samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis om indsatsen på tværs af sundhedsområdet.

Den endelige struktur for de nye sundhedsklynger har været en del af forhandlingerne om regeringens udspil til en sundhedsreform.

I dag er lovforslaget blevet vedtaget i Folketinget, og det træder dermed i kraft. 1. juli 2022.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Det her er et kæmpe skridt mod at sikre bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet og styrke indsatsen for blandt andet ældre og mennesker med kroniske og psykiske sygdomme. Alt for ofte hører vi om patienter, der falder mellem to stole og føler sig hjemløse i systemet. Med vedtagelsen af lovforslaget skrives sundhedsklyngerne direkte ind i sundhedsloven og forpligter parterne til samarbejde. Tak til kommuner, regioner og praktiserende læger for et konstruktivt samarbejde, og tak til Folketinget for at bakke op om en ny og nødvendig struktur for vores sundhedsvæsen.

Der oprettes sundhedsklynger rundt om akutsygehusene, som både vil have et fagligt og et politisk niveau og indeholde repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis.

Sundhedsklyngerne skal blandt andet:

  • Aftale lokale modeller for bedre patientforløb med fokus på kvalitet og nærhed for borgeren.
  • Igangsætte samarbejdsprojekter om eksempelvis bedre forløb for udsatte psykiatriske patienter, borgere med kroniske sygdomme og fælles forebyggelsesindsatser.
  • Implementere og følge op på lokalt og nationalt aftalte initiativer, eksempelvis kvalitetsløft af akutindsatsen i kommunerne.
  • Følge nøgletal og data for populationen i sundhedsklyngen og sætte mål for udviklingen.

Samtidig etableres fem overordnede sundhedssamarbejdsudvalg – ét i hver region – som står for at koordinere og sætte retningen for arbejdet i sundhedsklyngerne. Det indebærer en forenkling i hver region i forhold til i dag, da de eksisterende sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg bliver slået sammen til et nyt ”sundhedssamarbejdsudvalg”.

Der er prioriteret 80 mio. kr. som anvendes af hhv. regioner og kommuner i 2022 til opstart af sundhedsklyngernes arbejde.

Se de nye sundhedsklynger her.

Se hele lovforslaget her.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet