Sundhedsministeriet forventer påbud fra Arbejdstilsynet

24-06-2022

Arbejdstilsynet har varslet et påbud mod Sundhedsministeriets departement. Påbuddet handler om, at arbejdet i Sundhedsministeriet skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så store arbejdsmængder og tidspres ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed.

Sundhedsministeriet har siden juli 2021 indgået i et aftaleforløb med Arbejdstilsynet, som blev afsluttet med to kontrolbesøg i foråret 2022. Ministeriet har efterfølgende modtaget en høring over Arbejdstilsynets beskrivelse af sagens oplysninger. Det fremgår af høringen, at Arbejdstilsynet overvejer at give Sundhedsministeriet et påbud.

Sundhedsministeriets departementschef, Svend Særkjær, siger:

”De sidste to års coronahåndtering har uundgåeligt påvirket arbejdsmiljøet i Sundhedsministeriet. Perioden har været præget af et meget stort arbejdspres, højt tempo og tilgang af nye samfundskritiske arbejdsopgaver, som ministeriet ikke tidligere har løst. Vi tager medarbejdernes trivsel og meldingerne fra Arbejdstilsynet meget alvorligt. Derfor er vi i departementet i fuld gang med konkrete handlinger for at sikre et godt arbejdsmiljø for alle ansatte. Det er helt afgørende, at Sundhedsministeriet både skal være et sted med vigtige og spændende opgaver og et sted, hvor der er en balance mellem arbejde og fritid.”

Direktionen i Sundhedsministeriet har prioriteret en række indsatser, der har til formål at reducere arbejdspresset i Sundhedsministeriet. Blandt andet er der fokus på klare regler for arbejdstid, klare regler for hjemmearbejde, bedre pausekultur, bedre prioritering af opgaver, bedre sagsgange, længere frister og bedre møde- og mailkultur. Derudover er der også tilbud om psykologsamtaler med henblik på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Sundhedsministeriets departementschef, Svend Særkjær, siger:

”Alle medarbejdere har skullet håndtere en historisk stor sundhedskrise i Danmark, og alle medarbejdere og chefer kan være utrolig stolte over deres indsats. Corona har endnu ikke sluppet sit tag i os, men vi er fuld gang med den nødvendig omstilling i arbejdsgange og i organisationen. Det gør vi gennem en handleplan med konkrete mål, som vil blive monitoreret tæt i det næste lange stykke tid. Det er et langt sejt træk, som vi skal lykkes med.”

Handleplan

Departementets handlingsplan for arbejdsmiljøet fastsætter konkrete mål for at forbedre arbejdsmiljøet. Initiativerne i handleplanen har fokus på bedre interne procedurer samt fastholdelse af både erfarne og nye medarbejdere.  Der vil løbende blive målt på om trivslen forbedres. Blandt andet bliver der konkret målt på sygefravær, overarbejde, personaleomsætning, arbejdsmængde og frister. Derudover vil der blive gennemført en ekstraordinær arbejdsmiljøvurdering primo 2023.

Ministeriet vil indgå i videre dialog med Arbejdstilsynet om et godt arbejdsmiljø i Sundhedsministeriet og sikre en tæt opfølgning på, at de igangsatte initiativer i handlingsplanen skaber forbedring i arbejdsmiljøet.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet