Sundhedsministeriet overtager ansvaret for hele covid-19-testindsatsen

28-06-2022

Den danske testindsats for covid-19 har indtil nu været delt mellem Justitsministeriet og Sundhedsministeriet. Regeringen vurderer imidlertid, at testindsatsen fremadrettet bør samles i ét ministerium. Regeringen lægger derfor op til, at Sundhedsministeriet fra den 15. august 2022 overtager ansvaret for hele covid-19-testindsatsen.

Ansvaret for covid-19-testindsatsen har været delt mellem Sundhedsministeriet og Justitsministeriet. Sundhedsministeriet har haft ansvaret for bl.a. testanbefalinger og covid-19-testindsatsen i sundhedssporet (test af patienter i sundhedsvæsenet), mens Justitsministeriet har haft ansvaret for koordineringen af testkapaciteten i samfundssporet (offentlig tilgængelige covid-19-teststeder) i tæt samarbejde med sundhedsmyndighederne. Justitsministeriet blev i sommeren 2020 involveret i testopgaven for at understøtte og aflaste sundhedsmyndighederne. Nu er vurderingen, at ansvaret kan samles hos Sundhedsministeriet.

Statsministeriet forventer på den baggrund at anmode H.M. Dronningen om at udstede en kongelig resolution, så justitsministerens ressortansvar pr. 15. august 2022 flyttes til sundhedsministeren, hvorefter sundhedsministeren vil have ansvar for alle opgaver i relation til covid-19-testindsatsen, herunder den fortsatte understøttelse af testindsatsen samt arbejdet med det fremadrettede testberedskab. De konkrete opgaver flyttes fra Justitsministeriets departement til Sundhedsministeriets departement og fra Styrelsen for Forsyningssikkerhed til Statens Serum Institut.

Beslutningen om at samle ressortansvaret for testindsatsen hos Sundhedsministeriet vil ikke have konsekvenser for borgerne, som fortsat kan benytte de tilgængelige testmuligheder rundt om i landet.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet