Ny pulje skal styrke digitale kompetencer hos patienter og sundhedspersoner

25-05-2022

Sundhedsministeriet opslår nu Pulje til digitale kompetencer i sundhedsvæsnet, som kan søges af regioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner, hospitaler mv. Puljen skal understøtte projekter, der styrker digitale kompetencer hos patienter og sundhedspersoner, som er en forudsætning for at fremme anvendelse af nye teknologier i sundhedsvæsenet.

En ny pulje til styrkelse af digitale kompetencer i sundhedsvæsnet er blevet oprettet. Puljen skal sikre anvendelse af nye innovative teknologier, som kan bidrage til en effektiv og sikker behandling af patienterne, samt øge eksporten hos de danske life science-virksomheder. Puljen udgør 2,0 mio. kroner i 2022.

Puljen er oprettet på baggrund af aftalen om Strategi for life science i maj 2021 mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

Stærke digitale kompetencer hos patienter og sundhedspersoner er en afgørende forudsætning for at fremme anvendelsen af nye innovative teknologier og digitale løsninger i sundhedsvæsnet. Det er desuden et væsentligt element i, at det danske sundhedsvæsen fortsat kan fungere som et stærkt udstillingsvindue for danske life science-virksomheder.

Det er en vision i Regeringens nye digitaliseringsstrategi, at danskernes digitale kompetencer skal øges, så danskerne er rustet til at gribe de muligheder, som den digitale udvikling bringer.
Sundhedsministeriet udbetaler puljemidlerne, der skal gå til projekter, som understøtter følgende formål:

At styrke eller opkvalificere digitale kompetencer hos patienter og/eller sundhedspersoner inden for forskellige teknologier eller digitale behandlingsmuligheder, herunder telemedicin, AI-teknologi til beslutningsstøtte, sundhedsapps mv.

Puljemidlerne kan søges af regioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner, hospitaler mv., og den giver mulighed for at kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner søger sammen – eventuelt i et tværsektorielt projekt.

Deadline for ansøgning er fredag den 1. juli.

Læs mere her: Pulje til styrkelse af digitale kompetencer i sundhedsvæsenet | Sundhedsministeriet (sum.dk) (puljen kan ikke længere søges)

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet