Sådan kan vælgere med handicap stemme til valget

04-05-2022

Du kan for første gang benytte en overlægsplade til stemmesedlen med punktskrift, når du skal stemme til folkeafstemningen den 1. juni 2022.

Hvis du har et handicap eller i øvrigt har brug for hjælp, når du skal sætte dit kryds på stemmesedlen til folkeafstemningen, har du mulighed for at bruge en række særlige hjælpemidler. Du kan også søge om at blive flyttet til et andet valgsted.

Du kan på alle valgsteder for første gang benytte en overlægsplade. På pladen er ”Ja” og ”Nej” anført med punktskrift, og der er huller de steder, der kan sættes kryds på stemmesedlen. Overlægspladen er især en hjælp, hvis du er blind eller svagsynet. En valgstyrer eller tilforordnet vælger kan hjælpe med at placere overlægspladen korrekt på stemmesedlen. Derefter kan du gå alene ind i stemmerummet og sætte dit kryds.

Derudover kan du på alle valgsteder få stillet en lup til rådighed. Luppen kan forstørre teksten på stemmesedlen og gøre den nemmere at læse. Når du skal sætte dit kryds, har du også mulighed for at bruge en sort pen, så du tydeligt kan se, hvor du har sat krydset.

På mindst ét valgsted i hver kommune er det desuden muligt at stemme ved et hæve-/sænkebord. Det kan være en fordel, hvis du for eksempel er kørestolsbruger. Hvis hæve-/sænkebordet er på et andet valgsted end det, du er tilknyttet, kan du søge om at blive flyttet til det pågældende valgsted.

På alle valgsteder er der opsat en LED-lampe i et stemmerum, så du kan tilpasse lysstyrke og lysfarve. Derudover har du også mulighed for at benytte et særligt forstørrelsesapparat kaldet CCTV, der kan forstørre stemmesedlen op på en skærm og lader dig regulere forstørrelse og kontrast. CCTV’et vil være på mindst ét valgsted i hver kommune.

Hjælpemidlerne er også til rådighed, hvis du brevstemmer i kommunen. Overlægspladen, LED-lampen, luppen og den sorte pen er på alle brevstemmesteder, og hæve-/sænkebordet og CCTV’et er på mindst ét brevstemmested i kommunen.

Kan søge om at stemme på andet valgsted

Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, kan du søge om at stemme et andet sted end der, hvor du er tilknyttet. Det kan for eksempel være relevant, hvis du ønsker at benytte hæve-/sænkebordet eller CCTV’et, som kun findes på visse valgsteder, eller ønsker at stemme et sted, der har færre trapper, eller hvor adgangen er mere handicapvenlig.

Hvis du ønsker at skifte valgsted, skal du søge om det hos din kommune senest tirsdag den 24. maj 2022 kl. 12. Du kan søge om at skifte valgsted ved at udfylde ansøgningsskemaet eller ved at kontakte din kommune telefonisk.

Du skal kontakte borgerservice i din kommune for at finde ud af, hvilket valgsted du er tilknyttet. Borgerservice kan også hjælpe med at finde et andet valgsted, der bedre opfylder dine behov.

Faktaboks: Hjælpemidler

  • Overlægsplade, hvor ”Ja” og ”Nej” er anført med punktskrift, og der er huller til brug for afkrydsningen af stemmesedlen. Overlægspladen er en hjælp for blinde og svagsynede.
  • Lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen. Luppen kan stå selv, så vælgeren kan afkrydse stemmesedlen under luppen.
  • Forstørrelsesapparat (CCTV), der kan forstørre stemmesedlen, og som giver vælgeren mulighed for at regulere størrelse og kontrast.
  • LED-lampe, som lader vælgeren regulere lysstyrke, lysfarve og lysudfald.
  • Sorte penne, der kan gøre afkrydsningen tydeligere.
  • Hæve-/sænkebord, der kan reguleres i højden og har fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet.

Få flere nyheder om #folkeafstemning: Følg @valgDK på Twitter.

Yderligere oplysninger

Valgkonsulent Christine Boeskov, valg@im.dk, tlf. 25 16 12 06

Presserådgiver Michael Højgaard Bang, mihb@im.dk, tlf. 72 28 24 16