Ministererklæring om nordisk samarbejde for håndtering af sundhedskriser

25-03-2022

Sundhedsminister Magnus Heunicke underskrev i dag i Nordisk Ministerråd en ministererklæring for samarbejde om sundhedsberedskab sammen med sundhedsministre fra Sverige, Norge, Island, Finland og Ålandsøerne.

Sundhedsministre fra næsten alle de nordiske lande var i dag samlet i Stavanger i Norge for at tale om, hvordan landene bedst kan samarbejde om beredskabet forud for fremtidige mulige sundhedskriser.

Ministrene drøftede, hvad der har været godt i det nordiske sundhedsberedskab under COVID-19 pandemien, og hvordan det nordiske sundhedsberedskab, forsyningssikkerhed og samarbejde i forhold til at møde fremtidige sundhedskriser kan styrkes. Til mødet deltog også EU-kommissær Stella Kyriakides for at drøfte, hvordan det nordiske sundhedssamarbejde også kan bidrage til at styrke særligt det europæiske sundhedsberedskabsarbejde.

I forbindelse med samarbejdet i Nordisk Ministerråd har de nordiske lande gjort sig vigtige erfaringer om, hvordan man på tværs af grænser samarbejder om fælles sundhedsudfordringer. Disse erfaringer er blevet aktualiseret af COVID-19-pandemien. Overordnet set har de nordiske landes sundhedsberedskab klaret sig godt, men pandemien har også tydeliggjort, at der er plads til forbedringer.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:  

Vi har med pandemien set, hvor stor betydning det internationale samarbejde har. Det kom især til udtryk ved etableringen af kriseberedskabet, den hurtige vaccineudvikling og donation af vacciner til lav- og mellemindkomst lande. Vi har i norden klaret os rigtig godt igennem krisen, og de erfaringer er der stor interesse for i udlandet og særligt i EU. Den interesse skal Danmark selvfølgelig imødekomme, og vi skal præge den europæiske og globale dagsorden på sundhedsområdet sammen med de andre nordiske lande.

Ministererklæringen skal styrke det nordiske samarbejde om sundhedsberedskaber og forsyningssikkerhed, som skal sikre, at de nordiske lande er endnu bedre rustet til fremtidige grænseoverskridende sundhedstrusler.

Konkret betyder det, at de nordiske lande forpligter sig til at styrke og udvikle det europæiske sundhedsberedskabssamarbejde med nordiske styrkepositioner, samarbejdet med de nordiske sundhedssystemer gennem bedre udnyttelse af data og digitalisering og det nordiske tværsektorielle og grænseoverskridende samarbejde - og operationelle kapacitet.

Internationalt arbejder både EU og WHO på at forbedre det internationale samarbejde om sundhedsberedskab. De nordiske erfaringer vil i den forbindelse kunne styrke det internationale samarbejde. Derfor arbejder de nordiske lande sammen i regi af Nordisk Ministerråd, for at de nordiske erfaringer med sundhedsberedskabssamarbejde præger den europæiske og globale dagsorden.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet