Akutberedskaber på tværs af landet styrkes med ekstra ambulancer, akutlægebiler og akutbiler

04-10-2022

Med sundhedsreformen er regeringen og aftalepartierne enige om at styrke akutindsatsen. Nu inviteres landets fem regioner til at søge om at få del i de ekstra akutberedskaber. Det skal styrke indsatsen i hele landet og give borgerne tryghed ved, at den akutte hjælp kommer hurtigt, når der er behov for den.

Som led i aftalen om en sundhedsreform er aftalepartierne blevet enige om at afsætte midler til at styrke akutberedskabet med 5-10 ekstra ambulancer, akutlægebiler, akutbiler på tværs af landet.

Midlerne er afsat i en pulje på i alt 276,6 mio. kr. i 2022-2026, som Sundhedsstyrelsen har netop har offentliggjort og inviterer alle landets regioner til at søge.

Formålet med en styrket akutindsats er, at danskerne skal kunne forvente hurtig og sammenhængende behandling af høj kvalitet – uanset hvor i landet, de bor. De nye akutberedskaber omfatter bl.a. mandskab, udstyr og køretøjer, i de dele af landet, hvor behovet er størst.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Det er vigtigt, at alle borgere kan føle sig trygge ved, at hjælpen hurtigt kommer frem, når man har akut brug for den. Hurtig behandling er helt afgørende for at redde liv og mindske risikoen for varige mén, hvilket vi eksempelvis ser med behandlingen af stroke. Nu er vi klar til at udmønte de midler, som vi med sundhedsreformen har aftalt at afsætte, og som skal styrke akutindsatsen med flere ambulancer, akutlægebiler og akutbiler i de dele af landet, hvor behovet er størst.

Kvaliteten af den præhospitale indsats afhænger i høj grad af, at tilstrækkeligt mandskab med de rette kompetencer og det rette udstyr sendes til skadesstedet, og at ressourcerne i akutberedskabet bruges optimalt.

Midlerne for hele perioden i 2022-2026 tildeles i en enkelt ansøgningsrunde i 2022, hvor der gives et tilsagn for den samlede periode. De tildelte midler udbetales årligt til og med 2026. Fra 2027 vil midlerne blive udmøntet til regionerne via bloktilskuddet med forventet 65 mio. kr. årligt.

Frist for ansøgning om midler er den 18. november 2022 kl. 12.00.

 

Læs Sundhedsstyrelsens nyhed om puljen her

Læs mere om puljen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet