Finanslov 2023: Styrkelse af psykiatrien og gratis rådgivningstilbud til børn og unge med psykiske problemer

24-04-2023

Regeringen, SF, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti er med finanslovsaftalen for 2023 enige om flere initiativer, der skal styrke psykiatrien. Derudover sættes der midler af til at styrke test-, rådgivnings- og forebyggelsestilbud af sexsygdomme hos unge LGBT+ personer og til en kulegravning af alkoholbehandlingsområdet.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Med finanslovsaftalen afsætter vi bl.a. penge, der skal gå til at løfte kapaciteten og få flere medarbejdere i psykiatrien. Det er der hårdt brug for. Vi styrker også indsatsen over for pårørende til mennesker med psykiske lidelser, og vi sikrer et løft af headspace, der er et anonymt og gratis rådgivningstilbud, som flere steder i Danmark gør en stor forskel for børn og unge, der mistrives.

Konkret indeholder Finansloven for 2023 følgende nye elementer inden for Indenrigs- og Sundhedsministeriets område:

  • Fremrykning af her-og-nu pakken til den regionale psykiatri

Aftalepartierne er enige om, at der fremrykkes midler til en akut styrkelse af den regionale psykiatri ved fremrykning af her-og-nu pakken. Midlerne skal gå til en generel styrkelse af kapaciteten i psykiatrien og vil i overvejende grad gå til udgifter til mere personale i psykiatrien. Midlerne muliggør en fremrykning af den styrkede indsats i Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed til 2023.

Der afsættes 40,0 mio. kr. i 2023 til formålet.

  • Fremrykning af pårørendeindsats fra psykiatriplanen og midler til Projekt UNIK

Aftalepartierne er enige om at fremrykke Bedre Psykiatris muligheder for hurtigere at igangsætte indsatser og derigennem hjælpe flere pårørende til mennesker med psykiske lidelser. Aftalepartierne er herudover enige om at sikre driftsmidler til Projekt UNIK i 2023 for at sikre tilbuddets videreførelse.

Der afsættes 8,0 mio. kr. i 2023 til en styrket pårørendeindsats i Bedre Psykiatri og 2,0 mio. kr. i 2023 til Projekt UNIK.

  • Løft af headspace

Aftalepartierne er enige om, at der fortsat er behov for at styrke den tidlige indsats for unge med psykiske udfordringer. Headspace er et åbent, anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Målet er at gribe unge med psykiske udfordringer, der kan forebygges/behandles i det nære miljø, inden deres udfordringer vokser sig større med brug for en mere intensiv indsats fra social- og sundhedsvæsenet. I headspace kan de unge ringe, sende en mail, chatte eller lægge vejen forbi det nærmeste headspace og få en samtale uden at skulle bestille tid.

Der tilføres derfor 5,0 mio. kr. i 2023 og 9,0 mio. kr. i 2024 til headspace.

  • Løft af Checkpoint (AIDS-Fondet)

Aftalepartierne er enige om at styrke test-, rådgivnings- og forebyggelsestilbuddet Checkpoint i regi af AIDS-fondet. Checkpoint er et test-, rådgivnings- og forebyggelsestilbud til LGBT+-personer og unge mellem 15 og 29 år. Målgruppen kan nemt og gratis blive testet for sexsygdomme samt få rådgivning om hiv og andre sexsygdomme.

Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2023 til formålet.

  • Kulegravning af eksisterende alkoholbehandling

Aftalepartierne er enige om, at der afsættes 3,0 mio. kr. i 2024 til gennemførelse af en kulegravning af den offentligt finansierede alkoholbehandling. Kulegravningen vil bl.a. have fokus på selvbetaling på området, og om der generelt ydes tilstrækkelig behandling og inddrage kommuner, private behandlere og andre relevante organisationer.

Læs mere om Finanslov 2023: her.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk