Pulje skal styrke digitale kompetencer i sundhedsvæsenet

22-08-2023

Nu er det muligt at søge om midler til projekter, der styrker patienter og sundhedspersoners digitale kompetencer.

Stærke digitale kompetencer hos patienter og sundhedspersoner er med til at fremme brugen af nye innovative og arbejdskraftbesparende teknologier i sundhedsvæsenet, som kan understøtte det sundhedsfaglige arbejde og bidrage til en effektiv og sikker behandling af patienterne. Stærke digitale kompetencer i sundhedsvæsenet understøtter samtidig danske life-science virksomheder i at udvikle nye løsninger, som kan eksporteres til resten af verden.

Pulje til styrkelse af digitale kompetencer i sundhedsvæsenet er oprettet som en del af den politiske aftale om life-science strategien fra maj 2021 og udgør 2,0 mio. kroner i 2023, der udbetales af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Puljemidlerne skal gå til projekter, der har til formål at styrke eller opkvalificere digitale kompetencer hos patienter og/eller sundhedspersoner inden for forskellige teknologier eller digitale behandlingsmuligheder, som fx telemedicin, AI-teknologi til beslutningsstøtte og sundhedsapps.

Midlerne kan søges af både regioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner, hospitaler mv., og det er muligt at søge sammen – eventuelt i et tværsektorielt projekt.

Deadline for ansøgning er mandag den 23. oktober 2023.

Læs mere om puljen og hvordan der søges

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk