Seks kommuner reserverer ramme til at øge skatten i 2024

22-08-2023

Som en del af udligningsreformen blev der givet mulighed for, at kommuner med tab kan sætte indkomstskatten op svarende til deres tab i udligningsreformen.

Kommuner med tab i udligningsreformen har mulighed for at forhøje udskrivningsprocenten for indkomstskatten for at dække deres tab i udligningsreformen. Kommunernes ramme til forhøjelser er fordelt over de år, hvor tabet indfases.

Kommunerne skal inden budgetlægningen for 2024 meddele, om de ønsker at gøre brug af deres ramme ved budgetlægningen.

Seks kommuner har meddelt ministeriet, at de ønsker at reservere deres allerede tildelte ramme til skatteforhøjelser for 2024. Samlet set svarer det til nettoskatteindtægter for 78,9 mio.kr.

På baggrund af de ansøgte skatteforhøjelser og for at understøtte en uændret indkomstskat, har alle kommuner nu mulighed for at søge om tilskud til at nedsætte indkomstskatten for 2024 inden for en ramme på 110,7 mio.kr.

Kommunerne skal tage endeligt stilling til deres skatteprocenter for 2024 i forbindelse med budgetvedtagelsen medio oktober.

Se tabel over den reserverede ramme til skatteforhøjelse for 2024:  

Reserveret ramme vedrørende skattestigning i 2024 for kommuner med tab på udligningsreformen

 

Beløb
(mio. kr.)
(1)

I ALT    78,9
157 Gentofte  32,8
230 Rudersdal  23,1
253 Greve  11,3
269 Solrød  5,3
563 Fanø  0,8
746 Skanderborg  5,6
Fakta
  • Det følger af udligningsreformen, at kommuner med tab får mulighed for at øge indkomstskatten svarende til det årligt indfasede tab i perioden 2021-2025.
  • Rammen på 110,7 mio.kr. til skattenedsættelser med tilskud er fastsat ud fra det ansøgte vedrørende skatteforhøjelser. Der er ansøgningsfrist vedrørende skattenedsættelser den 25. august 2023.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk