Patienter og pårørende deler deres erfaringer om sammenhæng i sundhedsvæsenet i ny rapport

07-12-2023

Sundhedsstrukturkommissionen afholdt i juni 2023 to møder med patienter og pårørende som en del af deres interessentinddragelse. Videns- og Kompetencecenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet har udarbejdet en rapport, som samler op på patienters og pårørendes erfaringer.

Rapporten præsenterer otte centrale indsigter i, hvordan pårørende og patienter med kroniske sygdomme eller multisygdomme oplever sammenhæng i sundhedsvæsenet.

De adspurgte patienter og pårørende understreger blandt andet, at bedre datadeling på tværs kan skabe mere sammenhæng. De fremhæver endvidere et ønske om et opgør med et siloopdelt sundhedsvæsen og i højere grad at blive set og behandlet som et helt menneske, hvis liv påvirkes på mange fronter, når sygdom bliver en del af hverdagen.

Medlem af Sundhedsstrukturkommissionen Sidsel Vinge siger:

Sundhedsvæsenet handler om mennesker, og derfor er det menneskelige perspektiv fortalt med patienter og pårørendes egne ord så bydende nødvendigt at invitere ligeværdigt med ved bordet i kommissionens arbejde. Feedbackmøderne gav os i kommissionen en sjælden mulighed for i fællesskab at lytte og spørge ind til en gruppe af patienter og pårørende, der oplever bagsiden af den måde, vi har struktureret vores sundhedsvæsen på i dag. Rapporten samler nogle vigtige pointer, som vi tager med i det videre arbejde, når vi i kommissionen skal give vores bud på, hvordan vi indretter fremtidens sundhedsvæsen.

Indsigterne er primært baseret på to feedbackmøder, hvor i alt 22 patienter og pårørende blev interviewet om deres erfaringer med at være patient i sundhedsvæsenet. Medlemmer fra Sundhedsstrukturkommissionen og medarbejdere fra kommissionens sekretariat lyttede og fik mulighed for at stille opklarende spørgsmål. Rapporten er præsenteret for Sundhedsstrukturkommissionens følgegruppe, som kunne genkende flere indsigter fra deres egne medlemmers oplevelser.

Hent afrapportering: Patienter og pårørendes oplevelser med, og ønsker til, sundhedsvæsenet. Hovedpointer fra feedbackmøder med patinter og pårørende, juni 2023

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk