Håndteringsprogrammet for covid-19 tilpasses epidemisituationen

01-02-2023

På baggrund af sundhedsmyndighedernes faglige vurdering er det besluttet at tilpasse håndteringsprogrammet for covid-19. Håndteringen vil fra 2024 være på et nyt grundniveau.

Den aktuelle tilgang til håndtering af covid-19-indsatsen udløber ved udgangen af 1. kvartal 2023. På baggrund af sundhedsmyndighedernes faglige vurdering af den epidemiologiske situation er det besluttet, at håndteringen skal finde et nyt niveau i resten af 2023 og på sigt et nyt grundniveau. Således at omkostningerne ved håndteringen gradvist bliver lavere.

Det er sundhedsmyndighedernes vurdering, at nedskaleringen er sundhedsmæssig forsvarlig, når den samlede smittesituation tages i betragtning.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Den sundhedsfaglige vurdering er helt klar. Derfor er det rettidig omhu at finde et nyt grundniveau for covid-19-indsatsen herhjemme. Sundhedsmyndighederne vil nu gå i gang med at nedskalere indsatsen, så der fortsat vil være et tilstrækkeligt beredskab.

Der vil fortsat være et vaccinationsprogram, hvor udvalgte risikogrupper, udpeget af Sundhedsstyrelsen, vil kunne blive vaccineret mod covid-19.

Sundhedsmyndighederne vil fortsat overvåge smitsomme sygdomme, dog i mindre omfang end i 2022, men i større omfang end i 2019.

Det offentlige PCR-test-setup udfases endvidere.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk