Pulje til forebyggelse og behandling af ludomani

07-02-2023

Indenrigs- og Sundhedsministeriet opslår hermed en pulje på 39,1 mio. kr. i 2023 og 39,1 mio. kr. i 2024 til forebyggelse og behandling af ludomani. 

Ligesom ved sidste udmøntning af puljen kan midlerne søges af private behandlingsinstitutioner, der kan varetage opgaven med forebyggelse og behandling af ludomani. 

Puljeopslag - ludomani 2023 og 2024

Forebyggelsesdelen

Det daværende sundhedsministerium offentliggjorde den 5. februar 2018 en strategi til forebyggelse af ludomani. Ved fordeling af midler til forebyggelse af ludomani i 2023 og 2024 vil der i tråd med sidste udmøntning blive lagt vægt på, at forebyggelsesindsatserne retter sig mod ét eller flere af de tre pejlemærker for forebyggelse af ludomani og risikospil, som er opstillet i forebyggelsesstrategien:

  1. Forebyggende informationsarbejde på nationalt og lokalt plan
  2. Indsats målrettet risikogrupper
  3. Forebyggende indsats mod tilbagefald

Læs mere om puljen og hent ansøgningsskema

Behandlingsdelen 

For at komme i betragtning til at modtage midler til behandling af ludomani skal en privat behandlingsinstitution opfylde følgende kriterier: 

  1. Behandlingsstedet skal have en velbeskrevet metodisk behandlingsmodel.
  2. Der skal være ansat tværfagligt og faguddannet personale (sundhedsfagligt, herunder psykologer, og socialfagligt).
  3. Der skal løbende foregå faglig efteruddannelse af personalet.
  4. Der skal foretages effektmåling af behandlingsaktiviteterne på en valideret skala, og data herfra skal anvendes i institutionens løbende arbejde.
  5. Der skal være åbenhed og offentlig indsigt i, hvor mange personer der behandles på behandlingsstedet.
  6. Der skal være et offentligt tilgængeligt regnskab.
  7. For selvejende institutioner skal der være offentlig repræsentation i bestyrelsen.

Læs mere om puljen og hent ansøgningsskema

Spørgsmål til puljerne

Faglige og generelle spørgsmål:

Marie Skaaning Andersen
Tlf.: 20 23 67 62
Mail:  msan@sum.dk

Spørgsmål om økonomi:

Camilla Fleckenstein Vedsted Jacobsen
Tlf. 23 47 61 94
Mail:
cfvj@sum.dk

Ansøgningsfrist for begge puljer:

3. marts 2023