Kommunernes og regionernes budgetter for 2023 er opgjort

18-01-2023

Den endelige opgørelse af kommunernes og regionernes budgetter for 2023 er nu foretaget.

Kommunerne har budgetteret med serviceudgifter for 287,8 mia. kr. og anlægsinvesteringer for 18,6 mia. kr. i 2023. Regionerne har budgetteret med 129,5 mia. kr. på sundhedsområdet, 2,9 mia. kr. til regional udvikling og 7,1 mia. kr. til anlæg i 2023.

Budgetterne er vedtaget på baggrund af aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2023, som er indgået i juni 2022. Regeringen udbetaler det fulde betingede bloktilskud til kommunerne og regionerne.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk