Vurdering af tiltag i forbindelse med Covid-19 og indrejse fra Kina

07-01-2023

Statens Serum Institut har nu afleveret sin vurdering af, om EU's anbefalinger om mulige Covid-19-tiltag for rejsende fra Kina har relevans i Danmark.

På møde i EU's kriseresponsmekanisme onsdag den 4. januar blev der besluttet en række anbefalinger til medlemslandene, herunder krav om test forud for indrejse til medlemslande fra Kina, spildevandsovervågning af fly m.m.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde anmodede i den forbindelse Statens Serum Institut om en vurdering af, hvorvidt andre EU-landes tiltag i forhold til test af rejsende fra Kina er relevante i en dansk kontekst, herunder test af spildevandet fra fly, som ankommer fra Kina.

SSI vurderer ikke, at der er en betydende risiko for spredning af covid-19 fra Kina til Danmark, herunder med nye virusvarianter, som vil kunne true den danske folkesundhed og epidemikontrol.

Test af rejsende før ombordstigning på direkte fly fra Kina til Danmark vurderes at have en marginal effekt på den danske epidemikontrol, men SSI har en række anbefalinger til andre initiativer.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Jeg har nu modtaget vurderingen fra Statens Serum Institut. Jeg har derfor orienteret Folketingets partier om SSI’s vurdering og bedt Epidemikommissionen om en rådgivende vurdering. Når vi har Epidemikommissionens vurdering, vil vi drøfte den med medlemmerne af Epidemiudvalget.

SSIs vurdering kan ses her. 

Epidemikommissionen forventes at komme med en rådgivende vurdering på mandag d. 9. januar.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk