Pulje på 120 millioner kroner til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje

02-06-2023

Kommunerne kan nu søge om tilskud til etablering eller renovering af tandplejeklinikker samt indkøb af relevant udstyr, som er påkrævet i forbindelse med udvidelsen af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Puljen til at udvide kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje slås op af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forlængelse af, at lovforslaget om vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige trådte i kraft den 1. juli 2022.

Med finansloven for 2022 blev der afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 (240 mio. kr. i alt) til en anlægspulje, der har til formål at understøtte udvidelsen af kapaciteten i kommunerne i takt med, at de 18-21-årige omfattes af tilbuddet om vederlagsfri tandpleje.

Midlerne afsat for 2022 og 2023 svarende til ca. 120 mio. kr. blev udmøntet til kommunerne i slutningen af 2022.

Med dette puljeopslag bliver det muligt for kommunerne at søge om de midler, der er afsat for 2024 og 2025 svarende til de resterende ca. 120 mio. kr.

Puljen har til formål at understøtte, at kommunerne har de fysiske rammer til at håndtere den gradvise udvidelse af børne- og ungdomstandplejen. Med puljen får kommunerne således mulighed for at søge tilskud til at udvide den udstyrs- og lokalemæssige kapacitet.

Ansøgninger bedes sendt til ministeriet på sum@sum.dk med kopi til msmj@sum.dk og lmil@sum.dk senest den 29. september 2023 kl. 12.00.

Læs mere om puljen her

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk