Indenrigs- og sundhedsministeren rejser til Paris for at underskrive samarbejdsaftale med Frankrig

14-05-2023

Indenrigs- og sundhedsministeren rejser til Paris fra den 15.-16. maj for at deltage i erhvervsfremstødet ”French Danish Healthcare Days” og underskrive en fornyet samarbejdsaftale på sundhedsområdet. Fremstødet skal styrke samarbejdet på sundhedsområdet mellem Danmark og Frankrig og skabe bedre muligheder for danske virksomheder i Frankrig inden for Life Science og hospitalssektoren.

Udfordringer med at fastholde og hverve sundhedspersonale, robuste sundhedssystemer, antibiotikaresistens (AMR) og en styrket lægemiddellovgivning.

Det er nogle af de store temaer, som indenrigs- og sundhedsminister, Sophie Løhde, skal drøfte i forbindelse med konferencen ”French Danish Healthcare Days” i Paris.

Under besøget skal Sophie Løhde mødes med den franske minister for sundhed og forebyggelse, François Braun.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger: 

Frankrig er en vigtig dansk allieret og en central samarbejdspartner på sundhedsområdet, og lige nu står vi med ens udfordringer og ambitioner for sundhedsvæsenet. Vi skal udveksle erfaringer og forslag til, hvordan vi kan robustgøre sundhedsvæsenet og fastholdelse og rekruttere sundhedspersonale, som der er så hårdt brug for,” siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde og fortsætter:

Samtidig ser vi også på de fælles udfordringer, der er globalt med antibiotikaresistens, ligesom vi skal drøfte den kommende revision af EU lægemiddellovgivning, hvor vi fra dansk side ønsker en balanceret tilgang til lovgivningen, både i forhold til forsyningssikkerhed, adgang til lægemidler og incitamenter til innovation af lægemidler. 

En fornyet samarbejdsaftale underskrives

Danmark og Frankrig underskrev i 2019 en samarbejdsaftale på sundhedsområdet. Siden 2019 har sundhedsområdet ændret sig og fået endnu større betydning internationalt blandt andet som følge af Covid-19.

Indenrigs- og sundhedsministeren underskriver derfor en fornyet dansk-fransk samarbejdsaftale sammen med den franske minister for sundhed og forebyggelse under besøget i Paris.

Den fornyede samarbejdsaftale skal understrege og styrke det samarbejde, som Danmark og Frankrig har haft siden 2019 og målrettes aktuelle fokusområder som sikre en opbygning af robuste sundhedsvæsener, kroniske sygdomme og digital styrkelse af sundhedsvæsenet.

Bedre adgang til det franske marked

Frankrig har et stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen, og fremstødet vil være med til at skabe bedre betingelser for de danske virksomheder og deres partnerskaber på det franske marked og med det franske sundhedsvæsen.

Derfor deltager 13 danske virksomheder inden for Life Science og hospitalssektoren i ”French Danish Healthcare Days.” Formålet er at synliggøre danske løsninger og innovative produkter og sikre virksomhederne bedre adgang til det franske marked.

”French Danish Healthcare Days” er arrangeret i samarbejde med den danske ambassade i Paris, Dansk Erhverv, Healthcare Denmark.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk