Ny national strategi for hepatitis C

26-05-2023

I en ny national strategi for hepatitis C kommer Sundhedsstyrelsen med anbefalinger til, hvordan alt fra opsporing til behandling af sygdommen kan styrkes.

Der er i dag gode muligheder for at eliminere smitte med den smitsomme sygdom hepatitis C i Danmark, efter der i 2018 kom adgang til en ny og forbedret behandling.

Det anslås, at behandlingen har helbredt ca. 4.400 personer de sidste fire år, men at op mod 10.000 personer er smittet med sygdommen i Danmark.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Vi har i dag en meget effektiv behandling for hepatitis C, og derfor skal vi blive langt bedre til at få den ud til de borgere, for hvem den kan have en enorm stor betydning og potentielt redde liv. Med den nye nationale strategi på området er målet at styrke forebyggelse og opsporing af sygdommen og sørge for, at der er nem adgang til test i alle regioner.

Den nationale strategi for hepatitis C er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i et samarbejde med
repræsentanter fra faglige organisationer og selskaber, regioner, kommuner, patientorganisationer og lokale projektgrupper.

Udover fokus på forebyggelse, opsporing, udredning og behandling, så skal strategien også være med til at fremme viden om og afstigmatisering af sygdommen samt sikre en mere målrettet overvågning og deling af data.

Der afsættes i alt 6,6 millioner kroner til initiativerne i strategien. Midlerne vil indgå i en pulje administreret af Sundhedsstyrelsen og udmøntes frem mod 2024.

Læs mere om strategien her 

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk