Nyt psykiatriråd skal følge 10-årsplanen for psykiatri og mental sundhed

17-05-2023

Der er nu nedsat et nationalt psykiatriråd, som løbende skal følge implementeringen af 10-årsplanen for psykiatri og mental sundhed og sikre, at de mange nye initiativer føres ud i livet til gavn for patienter og pårørende.

Med 10-årsplanen for psykiatri og mental sundhed fra sidste år er der iværksat en række initiativer, som skal forbedre indsatsen til mennesker med psykiske lidelser. 

Det nye nationale råd etableres af Sundhedsstyrelsen og skal følge implementeringen af indsatserne tæt samt indgå i arbejdet med at sikre en ny og fuldt finansieret 10-årsplan for psykiatrien.

Indenrigs og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Vi giver psykiatrien et tiltrængt løft i de kommende år, og med en historisk stor investering er det helt afgørende, at vi bruger midlerne klogt, så de får størst muligt effekt. Derfor nedsætter vi nu et nationalt psykiatriråd, der skal bidrage til, at de mange initiativer i 10-årsplanen kommer godt fra start og helt i mål, så de for alvor kommer til at gøre en mærkbar forskel for patienter, pårørende og personale. Og jeg er enormt glad for den store energi, vilje og lyst til at bidrage til det her vigtige arbejde, som jeg oplever blandt myndigheder og organisationer.

Sundhedsstyrelsen har nedsat en række faglige arbejdsgrupper, der i den kommende tid skal hjælpe med at beskrive de faglige rammer for de forskellige tilbud og indsatser under 10-årsplanen.

Det nye psykiatriråd er sammensat af repræsentanter fra andre styrelser, relevante faglige selskaber og faggrupper med stor erfaring inden for psykiatrien, og som var med til at udarbejde det fælles faglige oplæg til 10-årsplanen for psykiatrien.

Et bedre og landsdækkende tilbud til børn og unge

Et af de første vigtige skridt i 10-årsplanen er etableringen af et lettilgængeligt tilbud af ensartet, høj kvalitet i kommunerne for børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse.

Og i denne uge var der første møde i den arbejdsgruppe, som har til opgave at udarbejde de faglige rammer for tilbuddet.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Vores børn og unge skal gribes langt tidligere end i dag, når de mistrives eller viser tegn på psykiske lidelser. Og det skal ske uanset, hvor man er i Danmark. Derfor arbejder vi lige nu på højtryk med at få skabt et nyt landsdækkende tilbud i kommunerne, der kan sikre, at børn, unge og deres forældre ikke er i tvivl om, hvor de skal henvende sig, hvis de har brug for hjælp.

Der er afsat 100 millioner kroner i 2023 og 250 millioner kroner årligt fra 2024 til at sikre en landsdækkende implementering af tilbuddet.

Læs kommissoriet for Psykiatrirådet her

Læs mere om det nye nationale psykiatriråd og Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper her

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk