47,8 mio. kr. til bedre sundhed og forebyggelse af sygdomme

26-05-2023

Puljen for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse udmøntes nu til en lang række projekter til gavn for danskernes sundhed. I år er der især fokus på nye indsatser målrettet børn og unge, mental trivsel samt ryge- og nikotinstop.

Hvert år har private landsdækkende foreninger og organisationer mulighed for at søge om midler fra puljen til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

På baggrund af en indstilling fra Sundhedsstyrelsen udmønter Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde nu 47,8 mio. kr. til organisationer og foreninger, der gør en forskel for forebyggelse og sundhed.

Blandt modtagere af puljemidler er blandt andet Alkohol og Samfund, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser, Diabetesforeningen og Børneulykkesfonden. 

En række nye ansøgere har også fået tildelt midler for 2023, og det er især indsatser målrettet børn og unge, mental trivsel samt ryge- og nikotinstop. For eksempel Sund By Netværket, der laver læringsforløb for kommunale medarbejdere om netop børn og unges mentale sundhed, og NGO’en Social Sundhed, der vil uddanne flere unge brobyggere, som kan ledsage psykisk sårbare unge til fx læge- og psykologbesøg.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Hver dag gør ildsjæle rundt omkring i foreninger og organisationer en kæmpe indsats for at forbedre danskernes liv og helbred. Det er en uvurderlig del af vores samfund. Med puljen for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse styrker vi deres muligheder for at nå endnu bredere ud. I år ser vi et særligt fokus på at bekæmpe den alt for store mistrivsel hos vores børn og unge, og her er det netop helt afgørende med støtte til initiativer, som kan gøre en mærkbar forskel i deres hverdag. Derudover er jeg glad for, at der er prioriteret midler til en digital app, der skal være med til at hjælpe de mange danskere, som ønsker at stoppe med at ryge eller bruge nikotin.

Puljen til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse har fokus på fremme af folkesundheden og forebyggelse inden for følgende indsatsområder:

  • Seksuel sundhed
  • Alkoholforebyggelse
  • Astma og allergi
  • Mental sundhed
  • Forebyggelse af brug af doping
  • Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse
  • Monitorering
  • Fysisk aktivitet
  • Tobaksforebyggelse

Se listen over årets modtagere af midler her.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk