200 millioner kroner til særlige initiativer på sundhedsområdet

03-03-2023

Regeringen og partierne bag SSA-reserven er nu enige om fordelingen af i alt 947,7 millioner kroner til initiativer inden for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. 206,4 millioner er afsat til i alt 21 initiativer indenfor sundhed og psykiatri.

Folketinget beslutter årligt, hvordan reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet skal udmøntes for de næste fire år. For perioden 2023 til 2026 var reserven på 947,7 millioner kroner, som er fordelt til en række initiativer indenfor social-, ældre-, sundheds-, beskæftigelses-, undervisnings-, ligestillings- og kulturområderne.

På sundhedsområdet er der afsat midler til syv initiativer på psykiatriområdet og 14 initiativer indenfor øvrig sundhed.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Jeg er glad for, at vi med SSA-reserven kan støtte vigtige initiativer, der gør en forskel for de mennesker, det handler om. Det gælder fx støtte til pårørende til mennesker med psykiske lidelser, rehabiliteringstilbud for Parkinson- og sclerosepatienter, Sorglinjen og Antidote Danmark for at nævne nogle få.

 

I aftalen indgår også en række andre initiativer målrettet psykiatrien, som hører under social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. I alt er der afsat 189,9 millioner til psykiatrien, som skal ses i sammenhæng med Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed. Initiativerne inkluderer bl.a. pulje til bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet, tidlig indsats og forebyggelse af mistrivsel og psykiske lidelser hos børn og unge samt styrket støtte til pårørende til mennesker med psykiske lidelser (Pårørendeindsats).

Se liste over alle indsatser på sundhedsområdet ved at klikke her

Se liste over alle initiativer i aftalen på Social-, bolig- og ældreministeriets hjemmeside

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk