Ny bestyrelse i VIVE

30-03-2023

Indenrigs- og sundhedsministeren har udpeget en ny bestyrelse for Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE). Bestyrelsen skal sætte retning for centeret og fremme VIVE’s bidrag til kvalitet, effektivitet og forbedringer af velfærdssamfundet.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, står for at skabe og levere viden inden for velfærdsområdet, som beslutningstagere og fagprofessionelle kan læne sig op ad i udviklingen af velfærdssamfundet. Til at lede forsknings- og analysecenteret og fremme dets arbejde har indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde netop udpeget den nye bestyrelse for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2026.

Der er i alt udpeget 15 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 11 er gengangere fra den tidligere bestyrelse, mens fire er nye. Otte kommer desuden fra forskerstillinger, imens syv primært bestrider administrative stillinger.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde udtaler:

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er en central aktør i udviklingen og forbedringen af vores velfærdssamfund og den offentlige sektor. Det er derfor også vigtigt at sammensætte en bestyrelse, der kan fremme centerets strategiske virke bedst muligt.

Kombinationen af genvalgte og nye bestyrelsesmedlemmer vil både sikre kontinuitet og stabilitet og give ny energi i VIVE’s bestyrelse. Sammensætningen af bestyrelsesmedlemmer skal også bidrage til at skabe en god balance mellem administrative og videnstunge kompetencer”.

Forsknings- og analysecenteret skulle have en ny bestyrelse ved årsskiftet, men som følge af regeringsdannelsen tilbage i december 2022 har udpegningen af bestyrelsesmedlemmerne været forsinket.

Medlemmer af bestyrelse for Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd: 

 • Nina Smith (formand), professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet.
 • Søren Gaard, afdelingschef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
 • Ingrid Melchiorsen, afdelingschef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
 • Martin Ulrik Jensen, afdelingschef i Finansministeriet.
 • Simon Gravers Jacobsen, afdelingschefs i Beskæftigelsesministeriet.
 • Julie Alsøe Krogsgaard, afdelingschef i Social-, Bolig- og Ældreministeriet.
 • Kristian Heunicke, direktør i Kommunernes Landsforening.
 • Rikke Margrethe Friis, direktør i Danske Regioner.
 • Jon Kvist, professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet.
 • Lars Skov Henriksen, professor ved Institut for Sociologi og Socialt arbejde på Aalborg Universitet.
 • Nanna Mik-Meyer, professor ved Institut for Organisation, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School.
 • Anu Siren, professor ved Institut for Samfundsvidenskab på Tampere University.
 • Jens Blom-Hansen, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
 • Theresa Dyrvig Henriksen, forsker ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
 • Bente Bjørnholt, seniorforsker ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

 

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk