Ny indikator: Ventetiden på operationer stiger

15-03-2023

Ventetiden på operationer er steget med 50 procent fra 1. kvartal 2020 til 4. kvartal 2022. Det viser en ny indikator, som opgør den erfarede ventetid på kirurgisk behandling i sygehusvæsnet.

Patienterne må vente længere på en operation end for to år siden. Det viser en ny indikator, som indgår som en del af opfølgning på aftalen om akutplanen, som regeringen indgik med Danske Regioner i februar i år.

Her aftalte parterne, at ventetiden på operationer skal nedbringes inden udgangen af 2024, så de erfarede ventetider er normaliseret i forhold til niveauet før covid-19-pandemien.

Ifølge de nye tal er der imidlertid sket en stigning i ventetiden fra 43 dage i 1. kvartal 2020 til 65 dage i 4. kvartal 2022 på landsplan.

Det er ærgerligt, men ikke overraskende ifølge indenrigs- og sundhedsministeren:

”For mange patienter må vente i alt for lang tid på en operation. Det er naturligvis utilfredsstillede, og derfor har regeringen og Danske Regioner indgået en akutplan med en række initiativer, der skal være med til at forkorte ventetiderne. Akutplanen er imidlertid ikke et quick fix, som fra den ene dag til den anden reducerer ventetiderne, og derfor er jeg desværre heller ikke overrasket over, at der er sket en stigning i ventetiderne”, siger Sophie Løhde og fortsætter:

”Den kommende tid kommer vi formentlig til at se, at ventetiderne vil stige yderligere, fordi flere indkaldes til en operation. Men efterhånden som de nye initiativer fra akutplanen slår igennem, forventer jeg, at aktiviteten på sygehusene vil stige, og at flere hurtigere får gennemført den operation, de venter på.”

Foruden et samlet tal for al kirurgisk behandling vil der fremover blive offentliggjort tal for erfaret ventetid for fem udvalgte operationer. Det gælder operationer for brok, galdesten, kunstig hofte og knæ samt meniskoperation.

Udviklingen for alle fem operationer følger samme tendens som det samlede tal for ventetid til operation.

Fakta om den nye indikator for operationer


Hidtil har erfaret ventetid i sygehusvæsenet været opgjort samlet for alle behandlinger.

Med en ny indikator opgøres den erfarede ventetid til kirurgisk behandling isoleret set. Tallet vil fremover blive offentliggjort hvert kvartal på eSundhed.dk sammen med tal for fem udvalgte operationer.

Indikatoren vil indgå som en del af opfølgning på fremdriften af regeringens og Danske Regioners målsætning om, at ventetiderne på operationer skal være nedbragt inden udgangen af 2024, således at de erfarede ventetider er normaliseret i forhold til niveauet før covid-19-pandemien.

 

 

 

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk