Nye aftaler sikrer loft over medicinpriserne

31-03-2023

For at skabe forudsigelighed om medicinpriserne og begrænse væksten i medicinudgifterne, har Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen aftalt prislofter for sygehusmedicin og apoteksmedicin.

Parterne har indgået to aftaler om at forlænge prislofterne for henholdsvis sygehusmedicin og tilskudsberettiget apoteksmedicin.

Aftalen om sygehusmedicin løber frem til den 31. december 2024 og betyder, at prisloftet på sygehusmedicin reduceres med 2,2 procent den 1. februar 2024, mens det nuværende loft over priserne på tilskudsberettiget apoteksmedicin fastfryses frem til 30. september 2025.

Aftalen om sygehusmedicin sikrer samtidig, at listeprisen på ny sygehusmedicin – dvs. lægemidler, der introduceres i Danmark i aftaleperioden – ikke kan overstige den gennemsnitlige pris i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland, Irland og Østrig.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

I en tid med høje stigninger i forbrugerpriserne er jeg meget tilfreds med, at vi med aftalerne holder priserne på apoteksmedicin i ro de næste to et halvt år og endda sænker listepriserne for sygehusmedicin. For danskerne giver det en større grad af tryghed, og for regionerne skaber det forudsigelighed om medicinudgifterne. Lavere priser på sygehusmedicin betyder også, at vi kan få mere sundhed for pengene. Vi skal ikke betale mere for sygehusmedicin i Danmark, end man gør i de lande, vi normalt sammenligner os med.

Formand for Danske Regioner Anders Kühnau siger:

I regionerne vil vi gerne tilbyde god og effektiv medicin, som gør en forskel for patienterne. Jeg er derfor også glad for de nye prisloftsaftaler for tilskudsmedicin og sygehusmedicin, som vi har landet i fællesskab. Aftalerne er med til at skabe mere sikkerhed om regionernes medicinbudgetter. Det er til gavn for alle.

Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustrien, siger:

Lægemiddelindustrien vil gerne også i prisdiskussioner bidrage til at patienterne får adgang til ny og innovativ medicin. De nye aftaler lægger en dæmper på prisudviklingen på medicin og skaber ro og forudsigelighed om den del af sundhedsudgifterne, der handler om medicin. Fra industriens side er det afgørende, at vi med forlængelsen fortsat har ro og forudsigelighed om industriens rammevilkår og et prisniveau, der matcher landene omkring os.

Læs prisloftsaftalen for sygehusmedicin her (link) Aftalen forlænger vilkår for prisloftet, som blev fastlagt med prisloftsaftalen af den 19. marts 2019: (link).

Læs prisloftsaftalen for tilskudsberettiget apoteksmedicin her (link). Aftalen forlænger vilkår for prisloftet, som blev fastlagt med prisloftsaftalen af den 19. marts 2019: (link).

Baggrund

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen har indgået frivillige prisloftsaftaler for tilskudsberettiget apoteksmedicin siden 2006. Flere af de tidligere aftaler har betydet opjusteringer af prisloftet med henvisning til den almindelige pris- og lønudvikling i samfundet. I de tre seneste aftaler siden 2014 er prisloftet dog fastholdt.

For sygehusmedicin har parterne indgået frivillige prisloftsaftaler siden 2009. I de tidligere aftaler er der aftalt flere reduktioner af prisloftet: 5 pct. reduktion i aftalen for 2010-2012, 5 pct. reduktion i aftalen for 2013-2015, 10 pct. reduktion i aftalen for 2016-2019 samt 12,5 pct. reduktion i aftalen for 2019-2023.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk