Patientklagesystemet skal gentænkes – arbejdet går i gang nu

31-03-2023

På baggrund af den politiske aftale om sundhedsreformen nedsættes en arbejdsgruppe, som skal undersøge, hvordan patientklagesystemet kan forbedres. Kommissoriet for arbejdsgruppen er nu på plads.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet sætter sammen med en række interessenter nu gang i en afdækning af, hvorvidt det gældende patientklagesystem kan forenkles og forbedres.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Det er altid ærgerligt, når en behandling i sundhedsvæsenet ender med en klage. Men hele situationen bliver værre for både patienter, pårørende og de indklagede sundhedspersoner, hvis der ikke bliver draget ordentlig læring af forløbet. Desuden skal man huske, at alle er bedst tjent med en rigtig og hurtig afgørelse, når en behandling ender i en klage. Derfor skal vi gentænke systemet, så klagesagsbehandlingen bliver hurtigere og mere fleksibel og så vi sikrer læring af klagerne.”

Undersøgelsen skal gennemføres af en arbejdsgruppe, der skal afdække, hvordan patientklagesystemet fungerer for sundhedspersoner og patienter, samt drøfte mulige tiltag til forbedringer og forenklinger.

Undersøgelsen vil blandt andet fokusere på, om brugen af dialogsamtaler og vejledning kan øges i stedet for klagesagsbehandling. Det vil sige, at en del af undersøgelsens arbejde vil se på mulighederne for, at adgangen for uvildig vejledning forbedres, og om der kan skabes rammerne for, at flere sager afsluttes ved dialog. Derudover skal det sikre, at sundhedsvæsenet i højere grad systematisk lærer af klagerne.

Undersøgelsen skal gennemføres af en arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra:  

 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet (forperson)
 • Lægeforeningen
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Danske Patienter
 • Forbrugerrådet Tænk
 • Danske Regioner
 • Kommunernes Landsforening
 • Styrelsen for Patientklager

Der forventes at blive afholdt sættemøde i ultimo april 2023.

Arbejdsgruppen vil skulle arbejde ud fra et formål om at skabe et patientklagesystem, hvor:

 • adgangen til uvildig vejledning forbedres.
 • der skabes rammer for, at flere sager kan afsluttes ved dialog.
 • der skabes grundlag for i højere grad at uddrage læring af patientklager.
 • sagsbehandlingstiderne reduceres for klager og indklagede.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet sekretariatsbetjener arbejdsgruppen sammen med Styrelsen for Patientklager, og den afsluttende fremlæggelse forventes ultimo 2023.

Kommissoriet for arbejdsgruppen kan læses her:

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk