Regeringen vil sikre ensartet sundhedskvalitet og bedre lægedækning i Danmark

31-03-2023

I går fremsatte regeringen sit lovforslag om kvalitetsplan og bedre lægedækning. Lovforslaget skal bidrage til bedre lægedækning i områder med lægemangel og muliggøre forpligtende krav til kommunale sundhedsindsatser.

Regeringen har i går fremsat lovforslag om kvalitetsplan og initiativer til bedre lægedækning. Lovforslaget skal styrke det nære sundhedsvæsen, bidrage til bedre lægedækning i hele landet og nedbringe uligheden i kommunale sundhedsindsatser.

Lovforslaget vil udmønte dele af den brede politiske sundhedsaftale, som blev indgået med størstedelen af Folketingets partier den 20. maj 2022.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

“Lovforslaget skal rykke sundhedsvæsnet tættere på borgerne og bidrage til, at alle har en læge tæt på. Vi styrker blandt andet incitamenterne for, at praktiserende læger kan etablere sig i områder, hvor der mangler læger. Og vi lægger sporene for den nationale kvalitetsplan, så vi kan stille forpligtende krav til sundhedstilbud i kommunerne og dermed også sikre, at man på tværs af landet får mere ensartede tilbud. Vi tager altså væsentlige skridt til at styrke det nære sundhedsvæsen, og jeg håber, at lovforslaget vil have bred opbakning i Folketinget."

Lovforslaget taler ind i Sundhedsstrukturkommissionen, som blev præsenteret i denne uge. Kommissionen har til opgave at sikre et sundhedsvæsen med ensartet, høj kvalitet, hvor uligheden i sundhed både geografisk og socialt bliver nedbragt, så borgerne har lige adgang til høj kvalitet i hele landet og på tværs af sociale skel.

Dette lovforslag skal bl.a. sikre hjemmel til at fastsætte forpligtende kvalitetskrav og -anbefalinger til kommunale sundhedsindsatser. Herunder skal det sikre muligheden for tværkommunalt samarbejde om visitation til hjemmesygeplejen og akutfunktioner.

Lovforslaget sætter også ind med en bred indsats for bedre lægedækning. Forslaget skal smidiggøre reglerne om etablering og drift af regionsklinikker og give mulighed for et særligt økonomisk vederlag til læger i områder med lægemangel, der tager imod ekstra patienter. Endelig skal det give mulighed for at fastsætte kriterier for fordelingen af uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen.  

> Læs hele lovforslaget her.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk