Kræftplan V sætter fokus på livet med og efter kræft

14-11-2023

Kommissoriet for det faglige oplæg til Kræftplan V er nu klar. Kræftplan V får særlig fokus på at tilpasse kræftbehandlingen til udviklingen i samfundet, hvor mange overlever kræft, men lever med senfølger. Oplægget skal også se på tidlig opsporing og bedre udnyttelse af de seneste års teknologiske udvikling

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Vi har gennem de seneste 15-20 år gjort markante fremskridt inden for kræftbehandlingen, og heldigvis overlever langt flere i dag en kræftsygdom. Men mange føler sig overladt til sig selv efter kræftbehandlingen og har både fysiske og mentale udfordringer, der kan påvirke deres livskvalitet og funktionsevne. Det skal vi have taget fat om. Og med den nye kræftplan skal vi sikre, at danskere, der enten lever med kræft eller er kræftfri, kan få hjælp til at takle deres livet med og efterkræft.”

Kræft er en tidskritisk sygdom, hvor den tidlige opsporing kan være altafgørende for patientens prognose og overlevelse. Kræftplanen skal derfor også have fokus på tidlig opsporing og diagnostik, så kræft opdages og behandles på et så tidligt stadie som muligt. Derudover skal kræftplanen have fokus på de muligheder den hastige teknologiske udvikling giver for at forbedre kræftbehandlingen og understøtte den tidlige opsporing og diagnostik.  

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Der sker løbende fremskridt på kræftområdet, og de senere år har vi bl.a. set eksempler på, at kunstig intelligens og personlig medicin kan forbedre udredningen og behandlingen af kræft. Vi skal udnytte de teknologiske fremskridt, og derfor vil Kræftplan V også have fokus på nye teknologier, som udover at styrke kræftbehandlingen kan være med til, at vi får mest mulig ud af kapaciteten og personaleressourcerne på sygehusene.”

 Regeringen har fra og med 2025 afsat en samlet ramme på 600 mio. kr. årligt til Kræftplan V. Sundhedsstyrelsen indleder arbejdet i efteråret 2023 og afleverer det faglige oplæg med anbefalinger til Kræftplan V til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i efteråret 2024.

 Kommissoriet kan tilgås her. 

 

 

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk