Den statslige egenbetalingsordning for Covid-19-vacciner lukker, men borgere kan fremover købe en vaccine på det private marked

02-10-2023

Egenbetalingsordningen blev etableret som et ekstraordinært tilbud, hvor vaccinerne blev solgt til en reduceret pris. Ordningen blev skabt, fordi Covid-19 vacciner ikke var tilgængelige på det private marked, og fordi Danmark havde et overskud af Covid-19 vacciner indkøbt til det offentlige vaccinationsprogram.

Siden 15. november 2022 har det være muligt at købe en covid-19 vaccine for borgere, der stod udenfor målgruppen for det offentlige vaccinationsprogram. Det har været organiseret gennem den såkaldte egenbetalingsordning.

Denne egenbetalingsordning lukker nu, fordi der kommer Covid-19 vacciner til salg på det private marked på almindelige markedsvilkår. Borgere udenfor Sundhedsstyrelsens målgruppe for Covid-19 vaccination vil dermed kunne købe vacciner på det private marked. 

Det vil altså fremover være muligt at købe en Covid-19-vaccine, selv om den hidtidige egenbetalingsordning lukker. Egenbetalingsordningen var en statslig særordning og lukkes, eftersom staten ikke må konkurrere med det private marked, der nu overtager salget af vacciner. 

Private vaccinatører kan forudbestille de nyeste variantopdaterede covid-19 vacciner gennem Statens Serum Institut.

Køb af Covid-19 vaccine

Hvis du ikke er omfattet af Sundhedsstyrelsens målgrupper for vaccination mod covid-19, men fortsat ønsker at blive vaccineret, kan du i den kommende tid orientere dig om udbuddet af vacciner f.eks. gennem lokale medier. Vaccinerne vil komme til salg på apoteker og private vaccinationsklinikker afhængigt af, hvem der tilkøber dem. Den Covid-19 vaccine, som disse steder tilbyder, vil være en variantopdateret vaccine.

Prisen på en vaccination i privat regi kan variere fra vaccinatør til vaccinatør, ligesom det er praksis med eksempelvis rejsevaccinationer.

Gratis vaccination til målgrupperne

Hvis du er omfattet af Sundhedsstyrelsens målgrupper, vil du i perioden fra den 1. oktober 2023 til og med den 15. januar 2024 kunne modtage gratis sæsonvaccination mod Covid-19 og influenza. Målgrupperne omfatter alle personer på 65 år og derover samt visse grupper under 65 år med en række sygdomme og tilstande.  

Du kan læse mere om målgrupperne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk