Center for Sundt Liv og Trivsel får ny forperson

06-09-2023

Jonas Egebart, Sundhedsstyrelsens nye direktør, er udpeget som ny forperson i bestyrelsen for Center for Sundt Liv og Trivsel af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Den 7. september afløser han Søren Brostrøm, der forlader posten efter knap et år og har bidraget til centrets opstart

Center for Sundt Liv og Trivsel, et nyligt etableret center stiftet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Novo Nordisk Fonden, står for at skabe ny evidensbaseret viden om børn og unges sundhed og trivsel. Til at lede centrets bestyrelse og fremme Center for Sundt Liv og Trivsels bidrag til at skabe ny viden om vægt og trivsel har indenrigs- og sundhedsminister Sofie Løhde netop udpeget Sundhedsstyrelsens direktør, Jonas Egebart, som den nye forperson for centret.

Jonas Egebart skal i samarbejde med centrets direktør, professor dr.med. Morten Grønbæk, sætte retningen for centrets fremtidige arbejde sammen med den øvrige bestyrelse, som tæller medlemmer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Novo Nordisk Fonden, Københavns Universitet, KL, Danske Regioner og Fødevarestyrelsen.

Målet for centret er at øge trivslen blandt børn og unge, nedbryde stigmatisering og fremme sund vægtudvikling gennem forskningsbaserede og løsningsorienterede tiltag i samarbejde med forskere, uddannelsesinstitutioner og fagprofessionelle tæt på børn og unge samt deres familier.  

Center for Sundt Liv og Trivsel har allerede igangsat flere projekter som en del af deres handleplan for 2023. Projekterne omfatter bl.a. undersøgelser af sammenhæng mellem vægt og trivsel, forskning om graviditet, kost og vægtudvikling, samt etablering af datagrundlag for viden om børn og unges sundhed. Resultaterne vil blive offentliggjort løbende bl.a. på centrets hjemmeside.

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Center for Sundt Liv og Trivsel:

  • Jonas Egebart (forperson), direktør, Sundhedsstyrelsen
  • Bente Merete Stallknecht (næstforperson), dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  • Annelise Fenger, vicedirektør (emerita), Fødevarestyrelsen
  • Arne Astrup, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden
  • Camilla Hersom, vicedirektør, Danske Regioner
  • Christian Harsløf, direktør, KL
  • Dorte Bech Vizard, afdelingschef, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Om Center for Sundt Liv og Trivsel

  • Center for Sundt Liv og Trivsel er en privat, uafhængig forening stiftet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Novo Nordisk Fonden.
  • Centret iværksætter aktiviteter, der er med til at gavne sundhed og trivsel for børn og unge gennem tætte partnerskaber.
  • Centret er finansieret af en bevilling fra den danske regering og Novo Nordisk Fonden over en 10-årig periode fra 2023-’32.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk